Het Bladervenster gebruiken

Met het bladervenster van ACDSee kunt u bestanden en afbeeldingen zoeken, sorteren, beheren, manipuleren en delen. U kunt verschillende gereedschappen en vensters combineren om verfijnde zoek- en filteracties uit te voeren en miniatuurversies van afbeeldingen en mediabestanden weergeven.

De deelvensters van het bladervenster kunnen volledig worden aangepast en kunnen worden verplaatst, van formaat worden gewijzigd, verborgen, vergrendeld of gesloten. U kunt de deelvensters ook op elkaar stapelen, zodat u ze makkelijk kunt vinden en openen, waarbij u tevens de ruimte op uw scherm vergroot.

Deelvensters van het bladervenster

Het bladervenster van ACDSee bestaat uit de volgende deelvensters:

Bestandslijst

Dit deelvenster geeft de inhoud weer van de geselecteerde map, de resultaten van de laatste zoekactie of de bestanden en mappen die voldoen aan de door u geselecteerde bladercriteria. Het deelvenster Bestandslijst is altijd zichtbaar en kan niet worden verborgen of gesloten. Door de weergavewijze van de bestanden of de grootte van de miniaturen te wijzigen, kunt u het deelvenster Bestandslijst aanpassen.

Mappen

Dit deelvenster geeft de mappenstructuur van de computer weer, vergelijkbaar met de mappenstructuur in Windows Verkenner. U kunt door de mappen bladeren en de inhoud ervan weergeven in het deelvenster Bestandslijst. Ook kunt u de inhoud van meerdere mappen in de bestandslijst weergeven. U klikt daarvoor op de selectievakjes Makkelijk selecteren die aan de linkerkant van het deelvenster vóór iedere map staan.

Agenda

Dit deelvenster geeft een agenda weer die u kunt gebruiken om bestanden te organiseren en te bladeren op basis van de datums die aan de bestanden zijn gekoppeld. Meer informatie over het agendavenster, alsmede een beschrijving van de knoppen op de werkbalken, is te vinden in Agendavenster gebruiken.

Favorieten

Dit deelvenster slaat snelkoppelingen op naar uw favoriete afbeeldingen, bestanden, mappen of zelfs toepassingen. Het verslepen van een afbeelding, bestand of map naar het deelvenster Favorieten maakt een snelkoppeling naar het origineel zonder het op enigerlei wijze te beïnvloeden.

Zoeken

Dit deelvenster geeft toegang tot de krachtige zoekfunctie van ACDSee. U kunt het type zoekactie opgeven dat u wilt uitvoeren en de zoekcriteria opgeven in de hiervoor bestemde velden.

Voorbeeld

Dit deelvenster geeft een minitauurvoorbeeld weer van een in het deelvenster Bestandslijst geselecteerde afbeelding of mediabestand. U kunt het formaat van de miniatuurversie aanpassen door de grootte van het voorbeeldvenster te wijzigen. Ook kunt u opgeven of in het voorbeeldvenster mediabestanden moeten worden afgespeeld of dat alleen het eerste frame moet worden weergegeven.

Selectief bladeren

In dit deelvenster worden gegevens uit de deelvensters Mappen, Organisatie en Agenda gecombineerd om de lijst van bestanden in het deelvenster Bestandslijst in te perken tot de bestanden die voldoen aan een bepaalde reeks criteria. U kunt bestanden opnemen of uitsluiten door de verschillende criteria aan te passen in het deelvenster Selectief bladeren.

Organiseren

Dit deelvenster geeft een overzicht van de categorieën en waarderingen waaraan u bestanden kunt toewijzen om ze makkelijker te kunnen sorteren en beheren. U kunt oo automatische categorieën gebruiken om bestanden met specifieke
eigenschappen te zoeken. In het gedeelte Bijzondere items kunt u bijvoorbeeld snel alle afbeeldingen op de computer weergeven, of alle niet-gecategoriseerde afbeeldingen in de huidige map.

Taak:

Dit deelvenster toont veelgebruikte knoppen en opdrachten uit menu’s en werkbalken. De menu’s veranderen dynamisch en zijn gebaseerd op uw huidige locatie en selecties in ACDSee.

Eigenschappen

Dit deelvenster geeft bestandseigenschappen en database-informatie weer voor bestanden of mappen die u selecteert in het deelvenster Bestandslijst. U kunt het deelvenster Eigenschappen gebruiken om databasegegevens voor bestanden en de EXIF-metadata die zijn ingesloten in digitale foto’s, weer te geven en te bewerken.

Afbeeldingenmandje

Als u bladert door bestanden en mappen, kunt u afbeeldingen tijdelijk plaatsen in het afbeeldingenmandje. U kunt deze afbeeldingen bewerken, afdrukken of delen zonder ze naar één bepaalde map te hoeven verplaatsen.

Brandmandje

Dit deelvenster bevat de gereedschappen die u nodig hebt voor het groeperen en organiseren van bestanden en ze vervolgens vanuit ACDSee op cd’s of dvd’s te branden.

Werken met bladervensters

U kunt deelvensters van het bladervenster naar eigen inzicht openen of sluiten, en deelvensters verplaatsen, laten zweven of stapelen om de indeling van het bladervenster aan te passen.

U opent of sluit als volgt een deelvenster van het bladervenster:

Klik op Beeld en selecteer het deelvenster dat u wilt openen of sluiten.

Deelvensters verplaatsen

U kunt een vergrendeld of zwevend deelvenster verplaatsen naar een nieuwe locatie. U kunt één deelvenster verplaatsen of meerdere gestapelde deelvensters tegelijk.

U verplaatst een deelvenster als volgt:

 1. Versleep de titelbalk van het deelvenster en houd de muis boven een willekeurige pijl van het vergrendelingskompas.

 2. Als het gearceerde selectiekader de gewenste vensterpostie weergeeft, laat u de muis los.

 3. Om een deelvenster terug te plaatsen op zijn vorige locatie, dubbelklikt u op de titelbalk.

U verplaatst een vergrendeld of zwevend deelvenster als volgt:

Kies een van de volgende mogelijkheden:

 • Sleep de tab van het deelvenster naar een nieuwe locatie. Slechts één deelvenster wordt verplaatst.

 • Sleep de titelbalk van het deelvenster naar een nieuwe locatie. Eventuele er onder gestapelde deelvensters worden ook verplaatst.

Vensters vergrendelen

Als u een deelvenster in het bladervenster selecteert, wordt het vergrendelingskompas actief om te helpen bij het exact plaatsen van het deelvenster. Het vergrendelingskompas bestaat uit een buiten- en een binnenring van pijlen. Als u de muisaanwijzer boven een van de pijlen houdt, geeft een gearceerd selectiekader de potentiële positie van het deelvenster weer.

U vergrendelt een deelvenster in het bladervenster als volgt:

 1. Versleep het deelvenster aan de titelbalk of de tab om het vergrendelingskompas te activeren.

 2. Om een deelvenster te vergrendelen aan de buitenrand van het bladervenster houdt u de muisaanwijzer boven een van de pijlen in de buitenrand van het vergrendelingskompas en laat de muisknop vervolgens los.

 3. Om een deelvenster te vergrendelen aan de buitenrand van het venster Bestandslijst houdt u de muisaanwijzer boven een van de pijlen in de binnenrand van het vergrendelingskompas en laat de muisknop vervolgens los.

Deelvensters stapelen

U kunt deelvensters stapelen en de tabs naar eigen inzicht rangschikken.

U stapelt deelvensters als volgt:

 1. Kies een van de volgende mogelijkheden:

 2. Sleep de titelbalk van een deelvenster naar de titelbalk van een ander deelvenster tot het gearceerde selectiekader verschijnt en laat de muisknop los.

 3. Versleep een deelvenster in een ander, houd de muisaanwijzer boven het midden van het vergrendelingskompas en laat de muisknop los.

 1. Om de deelvensters anders te rangschikken, sleept u een tab naar links of naar rechts in de tabvolgorde.

 2. Om een gestapeld deelvenster los te maken, sleept u de tab van het deelvenster naar een andere locatie op het bureaublad.

De grootte van deelvensters wijzigen

U kunt de grootte van alle deelvensters in het bladervenster wijzigen, of ze nu vergrendeld of zwevend zijn.

U wijzigt de grootte van een vergrendeld deelvenster als volgt:

 1. Houd uw muisaanwijzer boven de rand van het deelvenster totdat de aanwijzer verandert in pijlen en lijnen.

 2. Versleep de rand van het deelvenster tot u de gewenste grootte hebt.

U wijzigt de grootte van een zwevend deelvenster als volgt:

Houd de muisaanwijzer boven de rand of een hoek van het deelvenster en versleep het deelvenster naar de gewenste grootte.

Standaardindeling van het bladervenster herstellen

U kunt alle deelvensters van het bladervenster op elk gewenst moment terugzetten op hun standaardposities.

U herstelt als volgt de standaardindeling van het bladervenster:

Klik op Beeld | Lay-out opnieuw instellen.

Verwante onderwerpen

Het Bladervenster gebruiken