Afbeeldingseditors instellen

U kunt ACDSee zo configureren dat het werkt met een hele reeks afbeeldingseditors, zoals Canvas, en opgeven welke afbeeldingseditor standaard door ACDSee moet worden gebruikt. Vervolgens kunt u afbeeldingen vanuit ACDSee openen in een willekeurige toepassing voor beeldbewerking.

U voegt als volgt een afbeeldingseditor toe aan ACDSee:

 1. Kies In Editor openen | Editors configureren in het menu Extra.

 2. Klik op Toevoegen in het dialoogvenster Foto-editors configureren.

 3. Ga op de vaste schijf naar de map met de gewenste toepassing voor beeldbewerking.

 4. Selecteer het uitvoerbare bestand van de bewerkingstoepassing, bijvoorbeeld Canvas9.exe.

 5. Klik op Openen.

 6. Geef in het veld Naam van de toepassing een naam op voor de editor en klik vervolgens op OK.

U beheert als volgt uw afbeeldingseditors:

 1. Selecteer de toepassing die u wilt wijzigen in de lijst Editors.

 2. Voer een of meer van de volgende acties uit:

 3. Als u de locatie van het uitvoerbare bestand of de naam van de toepassing in de editorslijst wilt wijzigen, klikt u op Bewerken. Stel de locatie en de naam van de toepassing in het dialoogvenster Foto-editors configureren in en klik op OK.

 4. Als u de toepassing wilt instellen als standaard afbeeldingseditor voor ACDSee, klikt u op Als standaard instellen.

 5. Als u wilt opgeven of de toepassing meerdere afbeeldingen tegelijk kan verwerken, schakelt u het selectievakje in de kolom Biedt ondersteuning voor meerdere afbeeldingen in of uit.

 6. Als u de toepassing uit de lijst wilt verwijderen, klikt u op Verwijderen.

 1. Klik op OK om de wijzigingen te accepteren en terug te gaan naar ACDSee.

Verwante onderwerpen

Afbeeldingseditors configureren