Automatisch verbergen van deelvensters en vensters

Met de knop Automatisch verbergen kunt u in ACDSee een aantal deelvensters en vensters automatisch verbergen. Wanneer het deelvenster is ingesteld op automatisch verbergen, wordt het ingeklapt wanneer u erbuiten klikt. Er is dan alleen een tab zichtbaar. U kunt het deelvenster weer zichtbaar maken door de aanwijzer op de tab te plaatsen. Wanneer een deelvenster of venster zwevend is, is de automatisch verbergen toepassing niet beschikbaar. U kunt het deelvenster niet naar een nieuwe locatie verplaatsen als het is ingesteld voor automatisch verbergen.

Het uiterlijk van de knop Automatisch verbergen op de titelbalk van het deelvenster geeft de huidige instelling weer:

ACDSee Photo Manager BTN EditPanel AutoHide Hide Deelvensters en vensters automatisch verbergen

Een horizontale punaise geeft aan dat het deelvenster automatisch wordt verborgen wanneer u naast het venster klikt.

ACDSee Photo Manager BTN EditPanel AutoHide Fixed Deelvensters en vensters automatisch verbergen

Een schuine punaise geeft aan dat het deelvenster vast staat en altijd zichtbaar blijft, ook wanneer u naast het venster klikt.

U schakelt Automatisch verbergen als volgt in of uit:

Klik op de knop Automatisch verbergen op de titelbalk van het deelvenster om een schuine of horizontale punaise weer te geven.

Verwante onderwerpen

Deelvensters en vensters automatisch verbergen