ACDSee Showroom opties instellingen

U kunt de ACDSee Showroom bureaublad diavoorstelling aanpassen op een aantal manieren, inclusief veranderingen van de duur van de dia, volgorde, en overgang veranderingen van de dia opaciteit, grootte en stijl.

Om de ACDSee Showrrom bureaublad diavoorstelling aan te passen:

  1. Start ACDSee Showroom door het volgende te doen:

  2. Klik op Maken | ACDSee Showroom maken.

  3. Klik op Start | Programma’s en selecteer ACD Systems | ACDSeeShowroom.

  1. Klik rechts overal in het venster en selecteer Opties.

  2. Selecteer of wijzig de opties zoals hierna beschreven.

  3. Klik Als standaard instellen om de huidige geselecteerde opties als standaard te gebruiken voor alle nieuwe diavoorstellingsvensters.

  4. Klik Op alle toepassen om de huidige geselecteerde opties toe te passen aan alle geopende diavoorstellingsvensters. De Afbeeldingsmap instellingen zijn niet toegepast, zodat u uit verschillende mappen voor elke venster kunt kiezen.

  1. Klik op OK om uw wijzigingen toe te passen.

ACDSee Showroom opties

Afbeeldingsmap

Inclusief submappen

Selecteer deze optie als u alle foto’s vanuit submappen in deze diavoorstelling wilt omvatten.

Schuiven

Tijdsduur

Sleep de schuifregelaar naar links om de afbeeldingstijd voor elke foto te verkleinen en naar rechts om de afbeeldingstijd voor elke foto to vergroten.

Volgorde

Selecteer vanuit het Volgorde vervolgkeuzelijst Opeenvolgend om foto’s in een bepaalde volgorde weer te geven of Willekeurig om foto’s in een toevallige orde weer te geven.

Overgang

Selecteer vanuit het Overgang vervolgkeuzelijst GeenAls u geen speciale overgangseffecten wilt. Schuiven als u foto’s in de diavoorstellingsvenster rechts wilt laten beginnen en links te laten beëindigen, en Dimmen als u de foto doorzichtigheid wilt laten verminderen gedurende de overgang van een foto naar de andere.

Showroom venster

Dekking

Sleep de Opaciteit schuifregelaar naar links om de opaciteit van de diavoorstellingsvenster te verminderen en naar rechts om de opaciteit te vergroten.

 

Grootte

Selecteer vanuit de Grootte vervolgkeuzevenster of een Klein, Gimiddeld , of Groot diavoorstellingsvenster omlijsting.

 

Frame

Selecteer een frame stijl vanuit het Frame vervolgkeuzevenster.

Altijd boven

Selecteer Altijd boven als u wilt dat het diavoorstellingsvenster altijd op de voorgrond van alle andere vensters wordt weergegeven.

Starten bij opstarten

Selecteer Starten bij opstarten Als u ACDSee Showroom wilt opstarten als u uw computer opstart.

ACDSee Showroom opties instellingen