Algemene opties instellen

U kunt instellingen aanpassen in het dialoogvenster Instellingen voor ACDSee. Hierin kunt u ACDSee’s InTouch aanpassen en verbindingen bijwerken, handige tips weergeven, datumweergaves instellen en de weergave van bepaalde afbeeldingstypen bepalen.

U stelt als volgt de algemene opties in:

  1. Klik op Extra | Opties.

  2. Klik in het dialoogvenster Opties op Algemeen.

  3. Selecteer of wijzig de hierna beschreven opties op de pagina met algemene opties.

  4. Klik op OK om de wijzigingen toe te passen en terug te gaan naar ACDSee.

Algemene opties

Gammacorrectie inschakelen

Hiermee past u de opgegeven hoeveelheid gammacorrectie toe bij het weergeven van afbeeldingen of van afbeeldingsvoorbeelden.

De stap Welkom van de wizard Foto’s ophalen weergeven.

Geeft het welkomstscherm van de wizard Foto’s ophalen weer wanneer u de wizard start.

Automatisch controleren op updates

Hiermee controleert u automatisch op programma-updates

Help-tips voor Scherm vastleggen weergeven

Hiermee geeft u een dialoogvenster met help-tips weer wanneer u de schermopnamefunctie gebruikt.

Achtergrond automatisch aan scherm aanpassen

Hiermee vergroot u kleine afbeeldingen, zodat deze het volledige bureaublad vullen wanneer u ze als bureaubladachtergrond instelt.

Animatie uitschakelen

Hiermee geeft u alleen het eerste frame van een afbeelding met beweging weer in het voorbeeldvenster van het bladervenster en in het weergavevenster.

Automatisch roteren JPEG- en TIFF-afbeeldingen op basis van EXIF oriëntatie

Corrigeert automatisch de oriëntatie van TIFF- of JPEG-afbeeldingen (gebaseerd op hun EXIF-gegevens) wanneer ze in ACDSee worden weergegeven.

Datum statusbalk

Hier geeft u de datum op die voor een geselecteerd bestand op de statusbalk moet verschijnen.

Standaardnotatie van systeem

Hiermee gebruikt u de standaardnotatie van het systeem voor weergave van de datum en tijd in informatievelden.

Aangepaste notatie

Hiermee gebruikt u een opgegeven notatie voor weergave van de datum en tijd in informatievelden. Selecteer een notatie voor de datum en tijd in de vervolgkeuzelijsten.

Algemene opties instellen