Bestandslijst venster opties instellen

In het dialoogvenster Opties van ACDSee kunt u de opties voor het deelvenster Bestandslijst aanpassen aan uw voorkeuren. Zo kunt u archiefbestanden groeperen met submappen of afbeeldingstypen markeren met verschillende achtergrondkleuren. U kunt ook uw miniaturen aanpassen, welk type bestanden ACDSee toont en aanpassen hoe ACDSee bestanden en miniaturen behandelt in het deelvenster Bestandslijst.

U past als volgt opties in het deelvenster Bestandslijst aan:

  1. Klik op Extra | Opties.

  2. Klik in het dialoogvenster Opties op Bestandslijst.

  3. Op de pagina Bestandslijst kunt u de opties instellen of wijzigen zoals hieronder beschreven.

  4. Klik op OK om de wijzigingen toe te passen en terug te gaan naar ACDSee.

Opties voor bestandslijst

Automatisch nieuwe bestanden selecteren:

Selecteert automatisch nieuwe bestanden wanneer ze worden toegevoegd aan de map die wordt weergegeven in het deelvenster Bestandslijst.

Groepsarchieven met mappen

Behandelt archiefbestanden als mappen bij het sorteren van items in het deelvenster Bestandslijst.

Ingesloten JPEG-miniaturen gebruiken

Als miniaturen in RAW bestanden zijn verwerkt, worden deze miniaturen in het Bestandslijst venster weergegeven.

Miniaturen weergeven op mappen

Geeft miniaturen van de inhoud van een map weer op het mappictogram in het deelvenster Bestandslijst.

Info-tips voor items in bestandslijst weergeven

Geeft pop-up-tekst met de bestandseigenschappen weer wanneer u de muisaanwijzer op een bestand in het deelvenster Bestandslijst plaatst.

Contextmenu van Windows Verkenner weergeven als standaardmenu onder rechtermuisknop

Geeft het standaard snelmenu van Windows Verkenner weer in plaats van het snelmenu van ACDSee.

Ctrl-toets activeert hot-tracking

Activeert hot-tracking als u de toets Ctrl ingedrukt houdt. Wanneer deze optie geselecteerd is kunt u hot-tracken (de inhoud van de deelvensters Voorbeeld en Eigenschappen bijwerken zonder uw bestandsselectie te wijzigen) door de Ctrl-toets ingedrukt te houden en uw muisaanwijzer over uw deelvenster Bestandslijst te bewegen.

Filters configureren

Opent een dialoogvenster waarin u de bestandstypen kunt selecteren die u in het deelvenster Bestandslijst wilt weergeven.

Niet markeren

Beeldbestanden worden niet gemarkeerd in de weergavemodi Details en Miniaturen + details.

Markeren met één kleur

Gebruikt één kleur om alle typen beeldbestanden te markeren in de weergavemodi Details en Miniaturen + details .

Markeren met meerdere kleuren

Gebruikt een andere kleur voor elk type afbeelding in de weergavemodi Details en Miniaturen + details .

Bestandslijst venster opties instellen