Bladervenster opties instellen

In het dialoogvenster Opties van ACDSee kunt u verschillende opties voor het bladervenster instellen, waaronder de standaard beginmap en het kleurenschema.

U stelt als volgt opties voor het bladervenster in:

  1. Klik op Extra | Opties.

  2. Klik in het dialoogvenster Opties op Bladervenster.

  3. In het bladervenster kunt u de opties instellen of wijzigen zoals hierna beschreven wordt.

  4. Klik op OK om de wijzigingen toe te passen en terug te gaan naar ACDSee.

Opties voor bladervenster

Standaard beginmap

Map (en alle bladercriteria) van vorige sessie

Opent het bladervenster in dezelfde map die open was toen u ACDSee voor het laatst gebruikte, en past automatisch alle bladercriteria toe die werden gebruikt.

Bepaalde map

Wanneer u het bladervenster start, wordt altijd de opgegeven map weergegeven. Klik op de knop Bladeren om een beginmap te zoeken op de vaste schijf.

Systeemvak van Taakbalk

Pictogram weergeven in systeemvak van Taakbalk

Hiermee geeft u het ACDSee-pictogram weer in het systeemvak van de Taakbalk .

Actief laten in systeemvak van Taakbalk bij afsluiten

Hiermee blijft u ACDSee op de achtergrond uitvoeren nadat u de toepassing hebt afgesloten. U kunt ACDSee opnieuw starten door op het pictogram te klikken in het systeemgebied van de Taakbalk

ACDSee starten bij opstarten van systeem

Hiermee start u ACDSee automatisch zodra u de computer aanzet.

Weergaveschema van bladervenster

Bepaalt het kleurschema dat gebruikt wordt in het Bladervenster Donker wordt standaard geselecteerd.

Bij het afsluiten de padgeschiedenis wissen

Hiermee wist u de lijst met laatst geopende mappen zodra u ACDSee afsluit.

Volledig pad in titelbalk weergeven

Geeft het volledige pad van een afbeelding weer in de titelbalk van ACDSee.

Foutmelding

Selecteer deze optie als u geen systeemfout verslag wilt zien als er een fout in ACDSee is.

Bladerenopties instellen