De database opties instellen

U kunt instellingen in het dialoogvenster Opties van ACDSee wijzigen om herinneringen weer te geven en databasegegevens te beheren, en u kunt een locatie op de vaste schijf opgeven voor het opslaan van de databasebestanden en de miniaturen in het cache-geheugen.

U stelt als volgt opties voor de database in:

  1. Klik op Extra | Opties en selecteer Database.

  2. Op de pagina Database kunt u de opties instellen of wijzigen zoals hierna beschreven.

  3. Klik op OK om de wijzigingen toe te passen en terug te gaan naar ACDSee.

Opties voor database

Locatie van database

Specificeert de locatie op uw vaste schijf voor het opslaan van de ACDSee-database. Klik op de knop Bladeren en selecteer een map.

Herinnering weergeven voor backup

Geeft automatisch een herinnering weer zodat u niet vergeet een backup te maken van de ACDSee-database. Klik op vervolgkeuzelijst Iedere en selecteer hoe vaak u herinnerd wilt worden.

Uitgesloten mappen

Opent het dialoogvenster Lijst uitgesloten mappen, waarin u kunt opgeven welke mappen u uit de ACDSee-database wilt uitsluiten.

Datum van database instellen

Voegt automatisch de datum van laatste wijziging van de bestanden aan de ACDSee-database toe wanneer u de inhoud van een map catalogiseert. Selecteer een van de volgende opties om te specificeren welke datum u wilt opslaan als database-datum.

  • Exif -datum

  • Datum laatste bestandswijziging

  • Specificeer een datum (selecteer de datum die u wilt gebruiken uit de vervolgkeuzelijst.)

Importeer Exif- en IPTC-metadata uit gecatalogiseerde bestanden.

Importeert automatisch eventuele Exif- en IPTC-gegevens in de ACDSee-database wanneer u de inhoud van een map catalogiseert.

Wanneer deze optie niet is geselecteerd, importeert ACDSee de Exif – en IPTC-gegevens niet, maar reserveert toch ruimte in de database-records. Zorg dat u regelmatig uw database optimaliseert om de lege records te verwijderen.

Dialoog scheidingsconflict voor IPTC-trefwoorden weergeven

Toont het dialoogvenster IPTC-trefwoorden wanneer een scheidingsconflict optreedt. U kunt de methode voor het behandelen van conflicten instellen in het dialoogvenster en er voor kiezen het niet opnieuw weer te geven. Selecteer deze optie om deze instellingen te wijzigen of aan te passen voor de volgende keer dat er een scheidingsconflict optreedt.

Dialoog scheidingsconflict voor aanvullende categorieën van IPTC weergeven

Toont het dialoogvenster Aanvullende categorieën van IPTC wanneer een scheidingsconflict optreedt. U kunt de methode voor het behandelen van conflicten instellen in het dialoogvenster en er voor kiezen het niet opnieuw weer te geven. Selecteer deze optie om deze instellingen te wijzigen of aan te passen voor de volgende keer dat er een scheidingsconflict optreedt.

De database opties instellen