De miniatuur informatie opties instellen

U kunt het ACDSee Opties dialoogvak gebruikem om de weergave van miniaturen in het Bestandslijstvenster te veranderen.

Om de Miniatuurweergave opties aan te passen:

  1. Klik op Extra | Opties.

  2. Klik in het dialoogvenster Opties op Bestandslijst | Miniatuurverhouding.

  3. Op de pagina Miniatuur Informatie pagina kunt u de opties instellen of wijzigen zoals hieronder beschreven.

  4. Klik op OK om de wijzigingen toe te passen en terug te gaan naar ACDSee.

Miniatuur Informatie opties

Informatie

Bestandsnaam

Geeft de naam van elk bestand weer op de miniatuur in het deelvenster Bestandslijst.

Info miniaturen kiezen

Opent een dialoogvenster waarin u de gegevens kunt selecteren die op elke miniatuur worden weergegeven in het deelvenster Bestandslijst.

Info naast elkaar kiezen

Opent een dialoogvenster waarin u de gegevens kunt selecteren die in elk segment worden weergegeven in de weergavemodus Naast elkaar.

Bijbehorende pictogrammen

Geluid

Geeft een bijbehorend geluidspictogram op miniaturen weer als de afbeelding ingesloten of gekoppelde audio bevat.

Classificatie

Geeft een bijbehorend classificatiepictogram op miniaturen weer als de ACDSee-database een classificatie voor het bestand bevat.

Databasegegevens

Geeft een bijbehorend databasepictogram op miniaturen weer als de ACDSee-database gegevens van het bestand bevat.

Pictogram

Geeft een bijbehorend bestandsindelingspictogram weer op miniaturen in het deelvenster Bestandslijst.

Categorie

Geeft een bijbehorend categoriepictogram op miniaturen weer als het bestand is gecategoriseerd.

Sneltoets

Geeft een bijbehorend snelkoppelingspictogram op miniaturen weer als het item een snelkoppeling naar een ander bestand is.

Offline

Geeft een bijbehorend ‘off line’ pictogram op miniaturen weer als het bestand op een off line apparaat is opgeslagen.

Uitgesloten items

Geeft een pictogram voor uitgesloten bestanden op miniaturen weer als het bestand is uitgesloten uit de ACDSee-database.

Automatisch roteren

Geeft een pictogram aan een miniatuur die automatisch geroteerd is.

Instellen van de Miniatuur Informatie opties