De Details Venster opties instellen.

U kunt het ACDSee Opties dialoogvak gebruikem om de weergave van miniaturen in het Bestandslijstvenster te veranderen.

Om het Details Venster opties aan te passen:

  1. Klik op Extra | Opties.

  2. Klik in het dialoogvenster Opties op Bestandslijst | Weergave Details.

  3. Op de pagina Details Venster kunt u de opties instellen of wijzigen zoals hieronder beschreven.

  4. Klik op OK om de wijzigingen toe te passen en terug te gaan naar ACDSee.

Opties voor detailweergave

Rasterlijnen weergeven

Plaatst een rasterlijn tussen elke rij en kolom in de weergavemodus Details.

Hele rij selecteren

Selecteert de hele rij wanneer u op een kolomvermelding op de betreffende rij klikt.

Automatische kolombreedte

Past automatisch de breedte van elke kolom aan de inhoud aan.

Sorteerkolom markeren

Markeert de kolom die voor het sorteren van bestanden wordt gebruikt wanneer u op de kolomkop klikt.

Details kiezen

Geeft de kolommen op die u voor het sorteren van bestanden in de weergavemodus Details wilt gebruiken.

Instellen van het Detailvenster opties