Instellen van het Weergavevenster opties

U kunt het ACDSee Opties dialoogvak gebruiken om de grootte, achtergrond en zoomopties voor het weergavevenster aanpassen.

U stelt als volgt opties voor het weergavevenster in:

  1. Klik op Extra | Opties.

  2. Klik in het dialoogvenster Opties op Weergave | venster.

  3. Op de pagina Voorbeeld kunt u de opties instellen of wijzigen zoals hieronder beschreven.

  4. Klik op OK om de wijzigingen te accepteren en terug te gaan naar ACDSee.

Weergaveopties

Venstergrootte

Pas venstergrootte aan afbeelding aan

Hiermee wordt de grootte van het weergavevenster automatisch aan de weergegeven afbeelding aangepast.

Centreer venster op scherm

Hiermee centreert u het weergavevenster automatisch op het scherm.

Vaste venstergrootte

De grootte van het weergavevenster wordt aangepast aan de instellingen in Zoomopties.

Sla vensterpositie op

Hiermee slaat u de positie en grootte van het weergavevenster op wanneer dit wordt verplaatst of wanneer de grootte hiervan wordt gewijzigd.

Achtergrond

Standaardkleur

Hiermee gebruikt u de standaardkleur van ACDSee als achtergrond in het weergavevenster.

Aangepaste kleur

Voor de achtergrond van het weergavevenster geeft u zelf een kleur op.

Afbeeldingsmotief

Voor de achtergrond van het weergavevenster wordt een repeterend afbeeldingsmotief gebruikt. Klik op Bladeren om een afbeelding te zoeken op de vaste schijf.

Zoomopties

Standaard zoommodus

Hier geeft u de standaard zoomfactor op voor afbeeldingen in het weergavevenster.

Stel bij elke afbeeldingswijziging standaard zoommodus opnieuw in

Hiermee stelt u de zoommodus opnieuw in op de geselecteerde standaardwaarde wanneer de weergegeven afbeelding verandert.

Grootte wijzigen

Hiermee wordt de grootte van de afbeelding gewijzigd op basis van de geselecteerde optie.

Instellen van het Weergavevenster opties