Map venster opties instellen.

U kunt het mappenvenster aanpassen door de Makkelijk selecteren-balk van ACDSee weer te geven of te verbergen, archieven weer te geven en uitgesloten mappen te bepalen.

U past als volgt het mappenvenster aan:

  1. Klik op Extra | Opties.

  2. Klik in het dialoogvenster Opties op Mappen.

  3. Op de pagina Mappen kunt u de opties instellen of wijzigen zoals hieronder beschreven.

  4. Klik op OK om de wijzigingen toe te passen en terug te gaan naar ACDSee.

Opties Mappenvenster

Snel kiezen

Makkelijk selecteren weergeven

Geeft de Makkelijk selecteren-balk weer in het mappenvenster. Met deze balk kunt u meerdere mappen selecteren.

Knopinfo voor Makkelijk selecteren weergeven

Geeft knopinfo weer wanneer u de muisaanwijzer op de Makkelijk selecteren-balk plaatst.

Weergave van mappen

Archieven weergeven in mapvenster

Geeft een lijst weer van archiefbestanden in het mappenvenster.

Slepen & neerzetten binnen mapweergaven bevestigen

U wordt gevraagd het verplaatsen van mappen in het mappenvenster te bevestigen.

Overlap weergeven voor uitgesloten mappen

Geeft een bijbehorend pictogram weer op mappen die uit de ACDSee-database zijn uitgesloten.

Map venster opties instellen.