Opties in het Agendavenster instellen

U kunt de agenda van ACDSee zo aanpassen dat elke week op een specifieke dag begint, een 12- of 24-uursnotatie wordt gebruikt, en een van de vier datumtypen wordt gebruikt bij het sorteren van bestanden.

U stelt als volgt opties in voor het agendavenster:

  1. Klik op Extra | Opties.

  2. Klik in het dialoogvenster Opties op Agenda.

  3. Selecteer of wijzig de hierna beschreven opties op de pagina Opties voor agenda.

  4. Klik op OK om de wijzigingen te accepteren en terug te gaan naar ACDSee.

Opties voor agendavenster

Gegevenstypen

Datum van database

Sorteert bestanden in het agendavenster op basis van de datum waarop deze in de ACDSee-database zijn opgeslagen.

Datum genomen

Sorteert bestanden in het agendavenster op basis van de EXIF-datum van elk item.

Datum laatste bestandswijziging

Sorteert bestanden in het agendavenster op basis van de datum waarop elk item het laatst is gewijzigd.

Datum aanmaak bestand

Sorteert bestanden in het agendavenster op basis van de datum waarop ieder bestand op uw computer gemaakt werd.

Filters

Bestandslijstfilters toepassen

Filtert de items in het agendavenster op basis van de actieve filterinstellingen voor het deelvenster Bestandslijst.

Alleen afbeeldings- en mediabestanden

Geeft alleen afbeeldings-, audio- en videobestanden weer in het agendavenster.

Begin van week

Geeft de eerste dag van elke week weer in het agendavenster.

Kloknotatie

12 uur

Gebruikt de 12-uursnotatie in het agendavenster.

 

24 uur

Gebruikt de 24-uursnotatie in het agendavenster.

Opties in het Agendavenster instellen