Opties voor bestandsbeheer instellen

U kunt opgeven hoe ACDSee reageert bij het hernoemen en verwijderen van bestanden en mappen, en of verwijderde bestanden standaard in de Prullenbak op het bureaublad worden geplaatst.

U kunt als volgt de opties voor Bestandsbeheer instellen:

  1. Klik op Extra | Opties.

  2. Klik in het dialoogvenster Opties op Bestandsbeheer.

  3. Selecteer of wijzig de hieronder beschreven opties op de pagina Opties voor bestandsbeheer.

  4. Klik op OK om de wijzigingen te accepteren en terug te gaan naar ACDSee.

Opties voor bestandsbeheer

Bevestigingen

Bevestig verwijderen van mappen

U wordt gevraagd het verwijderen van mappen te bevestigen.

Bevestig verwijderen van bestanden

U wordt gevraagd het verwijderen van bestanden te bevestigen.

Bevestig alleen-lezen hernoemen en verwijderen

U wordt gevraagd het hernoemen of verwijderen van alleen-lezen items te bevestigen.

Overschrijven van duplicaatbestanden

Vragen

U wordt gevraagd het overschrijven van duplicaatbestanden te bevestigen.

Naam wijzigen

Lost conflicten met namen bij het verplaatsen of kopiëren van bestanden automatisch op door de bronbestanden te hernoemen. In het veld Scheidingsteken typt u het teken dat u bij het automatisch hernoemen wilt gebruiken voor het scheiden van bestandsnamen.

Vervangen

Overschrijft automatisch bestanden in de doelmap zonder om bevestiging te vragen.

Overslaan

Bestanden met naamconflicten worden niet verplaatst, gekopieerd of overschreven.

Andere

Klik om bestandsnaam te bewerken

Geeft aan dat u bestandsnamen kunt bewerken door in het deelvenster Bestandslijst op de bestandsnaam te klikken.

Gebruik prullenbak

Plaatst bestanden in de Prullenbak op het bureaublad. Als deze optie niet is geselecteerd, worden verwijderde bestanden permanent van de vaste schijf verwijderd.

Opties voor bestandsbeheer instellen