Opties voor het organisatievenster instellen

U kunt het organisatievenster aanpassen. Daarbij kunt u aangeven welke bevestigingen moeten verschijnen terwijl u met categorieën werkt, en of u de Makkelijk selecteren-balk wilt weergeven.

U stelt als volgt opties in voor het organisatievenster:

  1. Klik op Extra | Opties en klik vervolgens op Organiseren.

  2. Op de pagina Organiseren kunt u de opties instellen of wijzigen zoals hierna beschreven.

  3. Wanneer de wijzigingen naar wens zijn, klikt u op OK.

Opties voor organiseren

Verwijdering van categorieën

Bevestigen als categorie toegewezen bestanden heeft

U wordt gevraagd het verwijderen van een categorie met toegewezen bestanden te bevestigen.

Bevestigen als categorie subcategorieën heeft

U wordt gevraagd het verwijderen van een categorie met subcategorieën te bevestigen.

Verwijdering van bestanden

Bevestig verwijdering van bestanden uit categorie

U wordt gevraagd het opheffen van bestandstoewijzingen aan een categorie te bevestigen.

Makkelijk selecteren

Makkelijk selecteren weergeven

Geeft een Makkelijk selecteren-balk weer in het organisatievenster. Met deze balk kunt u meerdere categorieën, speciale items en waarderingen selecteren.

Knopinfo voor Makkelijk selecteren weergeven

Geeft knopinfo weer wanneer u de muisaanwijzer op de Makkelijk selecteren-balk plaatst.

Opties voor het organisatievenster instellen