Opties Weergave venster instellingen

Gebruik het dialoogvenster Opties van ACDSee om het gedrag van het weergavevenster aan te passen aan uw voorkeuren, en de snelheid waarmee afbeeldingen worden weergegeven te verhogen.

U stelt als volgt opties voor het weergavevenster in:

  1. Klik op Extra | Opties.

  2. Klik in het dialoogvenster Opties op Weergavevenster.

  3. Op de pagina Bladeropties kunt u de hieronder beschreven Bladeropties instellen of wijzigen.

  4. Klik op OK om de wijzigingen te accepteren en terug te gaan naar ACDSee.

Opties voor viewer

Decodering en cache-geheugen

Decodeer volgende afbeelding van tevoren

Hiermee wordt de volgende afbeelding in de reeks in het weergavevenster automatisch gedecodeerd. Het resultaat is een kortere laadtijd.

Laat vorige afbeelding in geheugen staan

Hiermee wordt de vorige gedecodeerde afbeelding in het geheugen gehouden, zodat die snel kan worden weergegeven in het weergavevenster.

Opstartbestanden

Afbeeldingen uit lijst vervangen

Hiermee zorgt u dat er geen nieuw weergavevenster wordt geopend als er een afbeelding vanuit een andere toepassing is geopend.

Afbeeldingen in nieuw venster

Hiermee opent u een nieuw weergavevenster om afbeeldingen weer te geven die vanuit een andere toepassing zijn geopend.

Algoritme voor aanpassing resolutie

Bikubisch

Hiermee neemt u nieuwe monsters in het weergavevenster om de rafeligheid te minimaliseren die meestal met het vergroten van afbeeldingen gepaard gaat.

Bilineair

Hiermee neemt u nieuwe monsters van afbeeldingen in het weergavevenster om voor soepele overgangen te zorgen. Afbeeldingen kunnen hierdoor wel extreem worden vervaagd.

Naaste buur

Afbeeldingen in het weergavevenster worden niet opnieuw gemonsterd.

Verloren bestanden

Afbeeldingen uit lijst vervangen

Hiermee vervangt u de lijst met afbeeldingen die zijn geopend in het weergavevenster door afbeeldingen die in het weergavevenster zijn neergezet vanuit een andere toepassing.

Afbeeldingen aan lijst toevoegen

Hiermee voegt u alle afbeeldingen die door een andere toepassing in het weergavevenster worden neergezet toe aan de lijst met geopende afbeeldingen.

Altijd boven

Bij gestapelde vensters blijft het weergavevenster altijd het bovenste venster.

Volledig scherm

Hiermee opent u afbeeldingen in de schermweergave in de modus Volledig scherm.

Muisaanwijzer verbergen bij volledig scherm

Hiermee wordt de muisaanwijzer verborgen in de modus Volledig scherm.

Instantvoorbeeld van afbeelding

Hiermee geeft u een voorbeeld weer in het weergavevenster dat in kwaliteit verbetert naarmate de afbeelding wordt gedecodeerd.

Gebruik ACDSee Quick View

Indien geselecteerd, ACDSee Quick View is als standaard weergavevenster voor afbeeldingen ingesteld als ACDSee gesloten is. Verwijder deze optie als u wilt dat afbeeldingen door ACDSee geopend worden.

Afsluiten na verwijderen/verplaatsen

Hiermee keert u automatisch terug naar het bladervenster nadat een afbeelding in het weergavevenster is verplaatst of verwijderd.

Alle afbeeldingen in map weergeven

Hiermee voegt u alle afbeeldingen in een map toe aan de huidige afbeeldingenlijst wanneer u een bestand vanuit die map bekijkt.

Volledig pad afbeeldingsbestand weergeven

Hiermee wordt het volledige pad van de afbeelding weergegeven in de titelbalk en statusbalk van het weergavevenster.

Opties Weergave venster instellingen