Afbeeldingsgrootte en positie instellen

U kunt de opties van Pagina-instellingen in het dialoogvenster Afdrukken gebruiken om de grootte van de afbeeldingen die u afdrukt en de positie van afbeeldingen op elke pagina te bepalen.

Opties voor Pagina-instellingen

Paginapositie

Hier geeft u aan waar de afbeelding op elke pagina moet worden geplaatst.

Marges

Hier geeft u de grootte van de marges op. Typ een waarde of klik op de pijlen in de vakken Boven, Onder, Links en Rechts.

Aantal afdrukken

Specificeer hoeveel afdrukken te maken voor elke afbeelding Het afdrukhulpprogramma voegt waar nodig pagina’s toe.

Afbeelding automatisch roteren op basis van afdrukformaat

Hier geeft u aan of het afdrukhulpprogramma automatisch moet bepalen welke stand voor elke afbeelding wordt gebruikt. Als u deze optie selecteert, bepaalt het afdrukhulpprogramma de stand van elke pagina op basis van de afbeelding die wordt afgedrukt.

Verhoudingen behouden

Hier geeft u aan of het afdrukhulpprogramma de oorspronkelijke verhoudingen van elke afbeelding moet handhaven. Selecteer een van de volgende opties om aan te geven wat het afdrukhulpprogramma moet doen met de verhoudingen van te grote afbeeldingen:

  • Afbeelding bijsnijden om aan te passen aan afdrukformaat: alleen het gedeelte van de afbeelding dat past binnen het afdrukformaat, wordt afgedrukt.

  • Afbeelding verkleinen om aan te passen aan afdrukformaat: de hele afbeelding wordt afgedrukt, nadat deze is verkleind ter aanpassing aan het afdrukformaat.

Afbeeldingsgrootte en positie instellen