Toevoegen of bewerken van afbeeldingsaudio

ACDSee ondersteunt afbeeldingen met ingesloten audio en afbeeldingen met gekoppelde geluidsbestanden.

Afbeeldingen met ingesloten audio zijn TIFF- of JPEG-afbeeldingen met audio die in het beeldbestand is opgeslagen. U kunt audio in een beeldbestand insluiten door audio aan de afbeelding toe te voegen.

Afbeeldingen met gekoppelde audio zijn beeldbestanden die zijn geschakeld aan aparte WAV-geluidsbestanden. Beeldbestanden en de daarmee verbonden geluidsbestanden hebben dezelfde bestandsnaam en bevinden zich in dezelfde map. U kunt een willekeurig WAV-bestand met een beeldbestand verbinden door beide bestanden dezelfde naam te geven en in dezelfde map te plaatsen, of door audio aan de afbeelding toe te voegen.

ACDSee Photo Manager Info Afbeeldingsaudio toevoegen of bewerken

Als u een beeldbestand of het daarmee verbonden geluidsbestand verplaatst of hernoemt, moet u beide bestanden hernoemen en naar dezelfde map verplaatsen. Als u dat niet doet, verbreekt u de verbinding tussen de bestanden. Dit geldt niet voor afbeeldingen met ingesloten audio.

U voegt als volgt audio toe aan een afbeelding:

 1. Kies een van de volgende mogelijkheden:

 2. Selecteer een afbeelding in het bladervenster.

 3. Open een afbeelding in het weergavevenster.

 1. Kies in het menu Extra Afbeeldingsaudio | Bewerken

 2. Klik op de knop Bladeren in het dialoogvenster Audio bewerken.

 3. Selecteer een WAV-bestand en klik op Openen.

 4. Als u het geluidsbestand wilt afkappen of bijsnijden, schakelt u het selectievakje Markeringen gebruiken in, en sleept u de schuifregelaars Startmarkering en Eindmarkering. Voer een van de volgende acties uit:

 5. Klik op de knop Inkorten om het begin en einde van het audiobestand te verwijderen (het deel buiten de start- en eindmarkeringen).

 6. Klik op de knop Fragment om het deel van het geluidsbestand binnen de begin- en eindmarkeringen te verwijderen.

 1. Klik op de knop Afspelen voor een voorbeeld van het bestand.

 2. Klik op OK.

Audio opnemen in een afbeelding

U kunt uw eigen geluidsbestanden opnemen en ze toevoegen aan uw afbeeldingen. Wanneer u audio toevoegt aan een JPG- of TIFF-afbeelding, wordt de audio ingesloten in de afbeelding. Bij andere bestandsindelingen wordt het geluidsbestand verbonden met de afbeelding. Het geluidsbestand wordt opgeslagen in dezelfde map en afgespeeld wanneer u de afbeelding bekijkt.

U neemt als volgt een geluidsbestand op en voegt het toe aan een afbeelding:

 1. Kies een van de volgende mogelijkheden:

 2. Selecteer een afbeelding in het bladervenster.

 3. Open een afbeelding in het weergavevenster.

 1. Kies in het menu Extra Beeldaudio | Bewerken .

 2. Selecteer of wijzig de opties voor Instellingen voor opnamegeluid in het dialoogvenster Audio bewerken.

 3. Klik op Opnemen en voer een van de volgende acties uit:

 4. Gebruik een microfoon om een geluid op te nemen.

 5. Speel audio af met een audiospeler op uw computer.

 1. Klik op Opnemen om de opname te stoppen.

 2. Klik op Opslaan als om het geluidsbestand op te slaan.

 3. Typ een naam in het veld Bestandsnaam van het dialoogvenster Geluidsbestand opslaan en klik op Opslaan.

 4. Klik op OK.

Opties voor Instellingen voor opnamegeluid

Vastlegapparaat

Geeft aan met welk apparaat van uw computer u de audio wilt opnemen.

Invoerindeling

Bepaalt de monstersnelheid en het audiotype voor het opnemen van het geluid. De weergegeven indelingen zijn afhankelijk van de geluidskaart die in uw computer is geïnstalleerd.

Overschrijven

Vervangt de opgenomen audio vanaf de locatie van de schuifregelaar Markeren starten.

Mixen

Hi
ermee combineert u de opname met het bestaande audiobestand.

Invoeren met startmarkering

Hiermee voegt u de opname op de locatie van de schuifregelaar Startmarkering in. Sleep de schuifregelaar Startmarkering naar de gewenste positie.

Aan geluidsbestand toevoegen

Hiermee voegt u de opname toe aan het bestaande geluidsbestand.

Geluidsbestand vervangen

Vervangt het complete geluidsbestand door de nieuwe opname.

Verwante onderwerpen

Afbeeldingsaudio toevoegen of bewerken