Afspelen audio en video bestanden

U kunt vele indelingen van audio- en videobestanden afspelen in het weergavevenster van ACDSee. U kunt het afspeelvolume en het uiterlijk instellen, delen van een mediabestand selecteren voor afspelen of opslaan, en een afbeelding maken van een videoframe.

U speelt als volgt audio- of videobestanden af:

  1. Voer een van de volgende acties uit in het deelvenster Bestandslijst:

  2. Dubbelklik op een audio- of videobestand.

  3. Selecteer een of meer bestanden en druk op Enter.

  4. Selecteer een of meer bestanden, klik met de rechtermuisknop op een geselecteerd bestand en kies Weergave.

  1. Gebruik de werkbalk Media om het volume te regelen, het afspelen van het bestand te stoppen, te pauzeren of opnieuw te starten, en de weergave van mediabestanden in te stellen.

Audio- en videobestanden automatisch afspelen

U kunt de instellingen voor het automatisch afspelen van audio- en videobestanden configureren wanneer u de bestanden opent in het weergavevenster, of wanneer u ze weergeeft in het voorbeeldvenster van het bladervenster.

U start als volgt het automatisch afspelen van mediabestanden:

  1. Klik in het bladervenster of het weergavevenster op Extra | Opties en klik vervolgens op Voorbeeld.

  2. Schakel het selectievakje Audio- en videoclips automatisch afspelen in.

  3. Klik op OK.

De Media werkbalk

Gebruik de werkbalk Media in het weergavevenster om snel toegang te krijgen tot veelgebruikte weergave- en bewerkingsfuncties.

Knoppen van werkbalk Media

ACDSee Photo Manager TB MediaToolbar Play Afspelen van audio en video bestanden

Afspelen

Speelt het mediabestand of de selectie af. Verandert in de knop Pauze tijdens het afspelen van een mediabestand of een selectie.

ACDSee Photo Manager TB MediaToolbar Pause Afspelen van audio en video bestanden

Pauzeren

Onderbreekt het afspelen van het mediabestand of de selectie.

ACDSee Photo Manager TB MediaToolbar Stop Afspelen van audio en video bestanden

Stoppen

Stopt het afspelen van het mediabestand of de selectie.

Werkbalkknoppen voor selectie en mediacontrole

ACDSee Photo Manager TB MediaToolbar ShowSelection Afspelen van audio en video bestanden

Selectie weergeven

Schakelt tussen het weergeven en verbergen van de selectiegrepen.

ACDSee Photo Manager TB MediaToolbar PlaySelection Afspelen van audio en video bestanden

Selectie afspelen

Speelt alleen het geselecteerde deel van het mediabestand af.

ACDSee Photo Manager TB MediaToolbar SaveAs Afspelen van audio en video bestanden

Opslaan als

Opent een dialoogvenster waarin u de video met een nieuwe bestandsnaam kunt opslaan.

ACDSee Photo Manager TB MediaToolbar ExtractFrames Afspelen van audio en video bestanden

Frame(s) extraheren

Opent een menu waarmee u videoframes kunt kopiëren, opslaan en extraheren.

ACDSee Photo Manager TB MediaToolbar Loop Afspelen van audio en video bestanden

Herhalen

Speelt het mediabestand of de selectie continu af.

ACDSee Photo Manager TB MediaToolbar Rotate Afspelen van audio en video bestanden

Roteren

Roteert een video met de klok mee in stappen van 90 graden.

ACDSee Photo Manager TB MediaToolbar AutoLevels Afspelen van audio en video bestanden

Automatische niveaus

Past automatisch de kleur en het helderheidsniveau van een video aan.

ACDSee Photo Manager TB MediaToolbar Gamma Afspelen van audio en video bestanden

Gamma-effect

Opent het dialoogvenster Gamma, waarin u de gammawaarde van een video kunt aanpassen. Hoe hoger de waarde, des te helderder de video, en omgekeerd. Als u het gammaniveau wilt herstellen, klikt u op Standaard.

Verwante onderwerpen

Afspelen van audio en video bestanden