Video frames opslaan als afbeeldingen

U kunt een enkel frame uit een video extraheren en als een stilstaand beeld opslaan, of meerdere frames extraheren en elk frame als één afbeelding opslaan.

U kunt als volgt een enkel videoframe extraheren en als afbeelding opslaan:

 1. Kies een van de volgende mogelijkheden:

 2. Klik tijdens het afspelen van de video op de knop Pauze wanneer het frame wordt weergegeven dat u wilt opslaan.

 3. Verplaats de aanwijzer op de voortgangsbalk om het frame weer te geven dat u wilt opslaan.

 1. Klik op de werkbalk voor selectie en mediacontrole op de knop Frame(s) extraheren en selecteer Huidig frame extraheren.

 2. Selecteer in het dialoogvenster Huidig frame extraheren de map waarin u het bestand wilt opslaan.

 3. Typ een bestandsnaam in het veld Bestandsnaam.

 4. Selecteer een bestandsindeling in de vervolgkeuzelijst Opslaan als type. U kunt op de knop Opties klikken om opties te selecteren of te wijzigen als er opties beschikbaar zijn voor de bestandsindeling.

 5. Klik op Opslaan.

U kunt als volgt meerdere videoframes extraheren en als afbeelding opslaan:

 1. Selecteer een deel van de video.

 2. Klik op de werkbalk voor selectie en mediacontrole op de knop Frame(s) extraheren en selecteer een van de volgende opties:

 3. Geselecteerde frames extraheren: extraheert alle videoframes uit het geselecteerde deel van het videobestand.

 4. Alle frames extraheren: extraheert alle videoframes uit het videobestand.

 1. Klik in het dialoogvenster Bezig met extraheren van frames op de knop Bladeren en selecteer de map waarin u de bestanden wilt opslaan.

 2. Typ in het veld Bestandsnaamsjabloon de bestandsnaamsjabloon die u wilt gebruiken bij het opslaan van de afbeeldingen. Typ een nummerteken (#) om een volgnummer in te voegen.

 3. Selecteer een bestandsindeling in de vervolgkeuzelijst Indeling. U kunt op de knop Opties klikken om opties te selecteren of te wijzigen als er opties beschikbaar zijn voor de bestandsindeling.

 4. Klik op OK.

Video frames opslaan als afbeeldingen