KVL-waarden wijzigen

U kunt de KVL-waarden (kleurtoon, verzadiging en lichtsterkte) van een afbeelding wijzigen. U kunt de opties opslaan als voorinstelling voor toekomstig gebruik.

U past als volgt de KVL-waarden van een afbeelding aan:

  1. Klik in de bewerkingsmodus op het paneel Bewerken op Kleur.

  2. Selecteer het tabblad KVL en sleep de schuifregelaars om de waarden voor kleurtoon, verzadiging en lichtsterkte aan te passen.

  3. Kies een van de volgende mogelijkheden:

  4. Klik op Toepassen om de wijzigingen toe te passen en opties in te stellen op een ander tabblad.

  5. Klik op Gereed om de wijzigingen toe te passen en het gereedschap te sluiten.

  6. Klik op Annuleren om alle wijzigingen ongedaan te maken en het gereedschap te sluiten.

KVL-waarden wijzigen