Ruis aan een afbeelding toevoegen

Met het filter Ruis toevoegen past u een korrelig patroon op een afbeelding toe. Door kleine hoeveelheden ruis toe te voegen kunt u kleine onvolkomenheden in de oorspronkelijke afbeelding onzichtbaar maken. U kunt de opties opslaan als voorinstelling voor toekomstig gebruik.

U voegt als volgt ruis toe aan een afbeelding:

  1. Klik in de bewerkingsmodus op het paneel Bewerken op Ruis en selecteer het tabblad Ruis toevoegen.

  2. Stel de opties in zoals hierna beschreven.

  3. Kies een van de volgende mogelijkheden:

  4. Klik op Gereed om de wijzigingen toe te passen en het gereedschap Ruis toevoegen te sluiten.

  5. Klik op Annuleren om alle wijzigingen ongedaan te maken en het gereedschap te sluiten.

Opties voor Ruis toevoegen

Intensiteit

Bepaalt de hoeveelheid ruis die aan de afbeelding wordt toegevoegd. Hoe hoger de intensiteit, des te groter de kans dat een ruispixel een pixel van de oorspronkelijke afbeelding vervangt.

Kleurbenadering

Bepaalt de kleur van ruispixels die aan de afbeelding worden toegevoegd.   Als u een lage waarde opgeeft, krijgt elke ruispixel een kleur die de kleur benadert van de pixel die wordt vervangen. Als u een hoge waarde opgeeft, wordt de kleur van ruispixels willekeurig geselecteerd.

Ruiskleur

Selecteer een van de volgende opties om de kleur van ruispixels op te geven:

  • Willekeurig: de kleur wordt willekeurig geselecteerd.

  • Monochroom: genereert zwarte en witte ruispixels.

  • Instelbaar: willekeurige selectie van de kleur, maar meer pixels komen overeen met een geselecteerde kleur. U definieert een kleur door op de kleurselector te klikken en een kleur te selecteren.

Ruisplaatsing

Voegt ruis toe aan afbeeldingsgebieden die de gedefinieerde kleur benaderen. Schakel het selectievakje Kleur instellen in om ruisplaatsing te activeren, en klik op de kleurselector om een kleur te selecteren.

Willek. verspreid.

Geeft aan dat de ruispixels op willekeurige plaatsen in de afbeelding worden geplaatst.

Wanneer u het filter Ruis toevoegen op een afbeelding toepast, worden de ruispixels op willekeurige plaatsen in de afbeelding geplaatst. Hierdoor krijgt u telkens wanneer u het filter toepast, een ander ruiseffect. U kunt een specifieke willekeurige verspreiding definiëren om identieke ruiseffecten te genereren.

Als u een nieuwe willekeurige verspreiding wilt genereren, klikt u op Willekeurige verspreiding.

Verwante onderwerpen

Ruis aan een afbeelding toevoegen