Gebruik het Onscherp Maskeringsgereedschap

Met het gereedschap Onscherp masker kunt u een afbeelding scherper maken door het contrast van randen met normaal en hoog contrast te versterken. U kunt de opties opslaan als voorinstelling voor toekomstig gebruik.

U verscherpt als volgt een afbeelding met het gereedschap Onscherp masker:

  1. Klik in de bewerkingsmodus op het paneel Bewerken op Scherpte en selecteer het tabblad Onscherp masker.

  2. Versleep de schuifregelaars om zoals hieronder beschreven uw afbeelding te verbeteren of te verfraaien.

  3. Kies een van de volgende mogelijkheden:

  4. Klik op Gereed om de wijzigingen toe te passen en het gereedschap Onscherp masker te sluiten.

  5. Klik op Annuleren om alle wijzigingen ongedaan te maken en het gereedschap te sluiten.

Opties Onscherp masker

Hoeveelheid

Hiermee geeft u de hoeveelheid licht aan de aan elke rand wordt toegevoegd of die uit elke rand wordt verwijderd. Hogere waarden maken de randen donkerder.

Radius

Hiermee geeft u het aantal pixels op dat rond elke rand moet worden aangepast. Hogere waarden verhogen het aantal verscherpte pixels.

Drempel

Hiermee geeft u op hoe verschillend de helderheidswaarden van twee aangrenzende pixels moeten zijn voordat ze worden verscherpt. Hogere waarden verhogen de vereiste verschillen. Het wordt aanbevolen dat u de drempel zo instelt dat het de randen verbetert, terwijl de achtergrondruis tot een minimum beperkt blijft.

Gebruik het Onscherp Maskeringsgereedschap