Maak een aangepast special effect filter

Met het filter Door de gebruiker gedefinieerde kronkelingen kunt u zelf speciale effecten creëren. U kunt uw zelfgemaakte effect toepassen op de afbeelding en de opties opslaan als voorinstelling voor toekomstig gebruik.

U maakt als volgt een filter met een zelfgemaakt effect:

  1. Klik in het paneel Bewerken op Effecten en dubbelklik op Door de gebruiker gedefinieerde kronkelingen.

  2. Stel op het tabblad Door de gebruiker gedefinieerde kronkelingen de hierna beschreven opties in.

  3. Kies een van de volgende mogelijkheden:

  4. Klik op Gereed om de wijzigingen toe te passen en het tabblad Door de gebruiker gedefinieerde kronkelingen te sluiten.

  5. Klik op Annuleren om alle wijzigingen ongedaan te maken en het tabblad te sluiten.

Opties voor Door de gebruiker gedefinieerde kronkelingen

Omdraaiingsmatrix

Hier geeft u aan welke formule moet worden gebruikt voor het wijzigen van de afbeelding.

Typ waarden in de velden van de matrix om de pixels in de afbeelding te wijzigen. Op basis van een wiskundige formule wordt de kleurwaarde van elke pixel in een afbeelding vermenigvuldigd met de waarden in de matrix om een speciaal effect te produceren.

Deelfactor

Hier geeft u de breukcoëfficiënt van de matrix op.

Typ een waarde in het veld Deelfactor om breukcoëfficiënten te gebruiken in de matrix. Het product van de omdraaiingsmatrix wordt gedeeld door de deelfactor voordat het wordt toegepast op een pixel.

Afwijking

Hiermee bepaalt u de helderheid van de afbeelding.

Typ waarden in het veld Afwijking om de helderheid van de afbeelding te wijzigen. De afwijkingswaarde wordt opgeteld bij de RGB-waarden van elke pixel. Een positieve waarde maakt de afbeelding lichter, een negatieve waarde maakt de afbeelding donkerder.

Matrix wissen

Hiermee wordt de matrix opnieuw ingesteld.

Voorbeeldfilters

Hiermee laadt u een voorbeeldeffect om als uitgangspunt te gebruiken voor het maken van eigen effecten.

Verwante onderwerpen

Maak een aangepast special effect filter