Toepassen van een Contouren effect

U kunt het effect Contouren gebruiken om contourlijnen in de afbeelding te tekenen die voor een cartooneffect zorgen. U kunt opties voor Contouren selecteren of wijzigen om het effect op de afbeelding toe te passen. U kunt deze opties ook als voorinstelling opslaan voor toekomstig gebruik.

U kunt het effect Contouren als volgt toepassen:

  1. Klik in het paneel Bewerken op Effecten en dubbelklik op Contouren.

  2. Stel op het tabblad Contouren de hierna beschreven opties in.

  3. Kies een van de volgende mogelijkheden:

  4. Klik op Gereed om de wijzigingen toe te passen en het tabblad Contouren te sluiten.

  5. Klik op Annuleren om alle wijzigingen ongedaan te maken en het tabblad te sluiten.

Opties voor Contouren

Ronding

Hier geeft u de mate van ronding in de contourlijnen aan. Hoe hoger de waarde is, des te ronder de lijnen worden.

Lijnfrequentie

Hier geeft u de hoeveelheid ruimte tussen de contourlijnen aan. Hoe hoger de waarde is, des te dichter de lijnen bij elkaar staan.

Dikte lijn

Hier geeft u de lijndikte op. Hoe hoger de waarde is, des te donkerder de lijn wordt.

Lijnkleur

Hier geeft u de kleur van de contourlijnen op.

Verwante onderwerpen

 

 

 

 

 

Toepassen van een Contouren effect