Toepassen van een Pixelexplosie effect

Met het effect Pixelexplosie kunt u pixels laten exploderen vanuit het middelpunt van een afbeelding. U kunt opties voor Pixelexplosie selecteren of wijzigen om het effect toe te passen op de afbeelding. U kunt de opties opslaan als voorinstelling voor toekomstig gebruik.

U gebruikt het effect Pixelexplosie als volgt:

  1. Klik in het paneel Bewerken op Effecten en dubbelklik op Pixelexplosie.

  2. Stel op het tabblad Pixelexplosie de hierna beschreven opties in.

  3. Kies een van de volgende mogelijkheden:

  4. Klik op Gereed om de wijzigingen toe te passen en het tabblad Pixelexplosie te sluiten.

  5. Klik op Annuleren om alle wijzigingen ongedaan te maken en het tabblad te sluiten.

Opties voor Pixelexplosie

Horizontaal centrum

Hier stelt u het middelpunt van de explosie langs de horizontale as in. Bij een waarde van 500 wordt de explosie in het middelpunt van de afbeelding geplaatst.

Verticaal centrum

Hier stelt u het middelpunt van de explosie langs de verticale as in. Bij een waarde van 500 wordt de explosie in het middelpunt van de afbeelding geplaatst.

Intensiteit

Hier stelt u de intensiteit van de explosie in. Een hogere waarde resulteert in een grotere, fellere spreiding van de pixels in de afbeelding.

Explosierichting

Hier stelt u de richting van het explosie in. Kies een van de volgende mogelijkheden (of beide):

  • Horizontaal exploderen: de pixels exploderen in de richting van de rechter- en linkerkant van de afbeelding.

  • Verticaal exploderen: de pixels exploderen in de richting van de boven- en onderkant van de afbeelding.

Willek. verspreid.

De pixels worden willekeurig over de afbeelding verspreid.

Wanneer u het effect Pixelexplosie toepast op een afbeelding, worden de pixels willekeurig geplaatst. Hierdoor krijgt u telkens wanneer u het filter toepast, andere pixelpatronen. U kunt een specifieke willekeurige verspreiding definiëren om identieke pixelpatronen te genereren.

Als u een nieuwe willekeurige verspreiding wilt genereren, klikt u op Willekeurige verspreiding.

Verwante onderwerpen

Toepassen van een Pixelexplosie effect