Toepassen van een Plaatstaal effect

Met het effect Plaatstaal kunt u de indruk van plaatstaal op afbeeldingen nabootsen. U kunt de opties opslaan als voorinstelling voor toekomstig gebruik.

Effect Plaatstaal toepassen:

  1. Klik in het paneel Bewerken op Effecten en dubbelklik op Plaatstaal.

  2. Stel op het tabblad Plaatstaal de hierna beschreven opties in.

  3. Kies een van de volgende mogelijkheden:

  4. Klik op Gereed om de wijzigingen toe te passen en het tabblad Plaatstaal te sluiten.

  5. Klik op Annuleren om alle wijzigingen ongedaan te maken en het tabblad te sluiten.

Opties voor Plaatstaal

Ronding

Hier stelt u de mate van ronding in de randen van het plaatstaal in.

Details

Hier stelt u de mate van detail in het plaatstaal in.

Hoek

Hier stelt u de hoek van de korrel in het plaatstaal in.

Metaalkleur

Hier stelt u de kleur van het plaatstaal in.

Richting

Hier stelt u de richting in waarin het plaatstaal wordt gemanipuleerd. Kies een van de volgende mogelijkheden:

  • Ingesprongen: het metaal wordt vanaf de bovenkant van de afbeelding gestanst.

  • Uitgeduwd: het metaal wordt vanaf de onderkant van de afbeelding gestanst.

Verwante onderwerpen

Toepassen van een Plaatstaal effect