Toepassen van een Poster Maken effect

Met het filter Posterisatie kunt u het aantal helderheidsniveaus van afbeeldingen verlagen. U kunt opties voor Posterisatie selecteren of wijzigen om het effect op de afbeelding toe te passen. U kunt deze opties ook als voorinstelling opslaan voor toekomstig gebruik.

U kunt het effect Posterisatie als volgt toepassen:

  1. Klik in het paneel Bewerken op Effecten en dubbelklik op Posterisatie.

  2. Sleep op het tabblad Posterisatie de schuifregelaar Helderheidsniveaus om de kleurvariatie in de afbeelding aan te passen. Hoe lager de waarde, des te minder kleuren er in de afbeelding worden gebruikt.

  3. Kies een van de volgende mogelijkheden:

  4. Klik op Gereed om de wijzigingen toe te passen en het tabblad Posterisatie te sluiten.

  5. Klik op Annuleren om alle wijzigingen ongedaan te maken en het tabblad te sluiten.

Verwante onderwerpen

Toepassen van een Poster Maken effect