Toepassen van een Rimpelingseffect

Met het effect Rimpelen kunt u een afbeelding opdelen in concentrische cirkels. Dit geeft hetzelfde effect als wanneer u een steen in het water gooit. U kunt opties voor het rimpelen van een afbeelding selecteren of wijzigen. U kunt de opties opslaan als voorinstelling voor toekomstig gebruik.

U kunt het effect Rimpelen als volgt toepassen:

  1. Klik in het paneel Bewerken op Effecten en dubbelklik op Rimpelen.

  2. Stel op het tabblad Rimpelen de hierna beschreven opties in.

  3. Kies een van de volgende mogelijkheden:

  4. Klik op Gereed om de wijzigingen toe te passen en het tabblad Rimpelen te sluiten.

  5. Klik op Annuleren om alle wijzigingen ongedaan te maken en het tabblad te sluiten.

Opties voor Rimpelen

Horizontale positie

Hier stelt u het middelpunt van de rimpeling langs de horizontale as in. Bij een waarde van 500 worden de rimpelingen in het middelpunt van de afbeelding geplaatst.

Verticale positie

Hier stelt u het middelpunt van de rimpeling langs de verticale as in. Bij een waarde van 500 worden de rimpelingen in het middelpunt van de afbeelding geplaatst.

Amplitude

Hier stelt u de diepte en hoogte van elke rimpeling in.

Golflengte

Hier stelt u de hoeveelheid ruimte tussen de rimpelingen in.

Lichtsterkte

Hier stelt u de hoeveelheid lichtcontrast tussen de boven- en onderkant van elke rimpeling in.

Achtergrondkleur

Hier geeft u de achtergrondkleur van de gefilterde afbeelding op. Selecteer de optie Afbeelding om de oorspronkelijke kleuren van de afbeelding te gebruiken of klik op de kleurselector om een andere kleur te selecteren.

Rimpelrichting

Hier stelt u de richting van de rimpelingen in. Kies een van de volgende mogelijkheden (of beide):

  • Verticaal rimpelen: de rimpelingen gaan in de richting van de boven- en onderkant van de afbeelding.

  • Horizontaal rimpelen: de rimpelingen gaan in de richting van de rechter- en linkerkant van de afbeelding.

Verwante onderwerpen

Toepassen van een Rimpelingseffect