Toepassen van een Spiegel effect

Met het effect Spiegel kunt u een afbeelding spiegelen ten opzichte van de horizontale of verticale as. U kunt opties voor het spiegelen van een afbeelding selecteren of wijzigen. U kunt de opties opslaan als voorinstelling voor toekomstig gebruik.

U past het effect Spiegel als volgt toe:

  1. Klik in het bewerkingsvenster op Effecten en dubbelklik op Spiegel.

  2. Selecteer op het tabblad Spiegel bij Richting spiegelen een van de volgende opties om aan te geven in welke richting de afbeelding moet worden gespiegeld:

  3. Horizontaal

  4. Verticaal

  1. Sleep de schuifregelaar Spiegelas om de positie van de spiegeling aan te passen. Bij een waarde van 500 wordt gespiegeld vanuit het midden van de afbeelding.

  2. Kies een van de volgende mogelijkheden:

  3. Klik op Gereed om de wijzigingen toe te passen en het tabblad Spiegel te sluiten.

  4. Klik op Annuleren om alle wijzigingen ongedaan te maken en het tabblad te sluiten.

Verwante onderwerpen

Toepassen van een Spiegel effect