Toepassen van een Draaikolk effect

Met het effect Draaikolk kunt u mensen en voorwerpen in afbeeldingen draaien en uitrekken. U kunt de opties opslaan als voorinstelling voor toekomstig gebruik.

U kunt het effect Draaikolk als volgt toepassen:

  1. Klik in het paneel Bewerken op Effecten en dubbelklik op Draaikolk.

  2. Stel op het tabblad Draaikolk de hierna beschreven opties in.

  3. Kies een van de volgende mogelijkheden:

  4. Klik op Gereed om de wijzigingen toe te passen en het tabblad Draaikolk te sluiten.

  5. Klik op Annuleren om alle wijzigingen ongedaan te maken en het tabblad te sluiten.

Opties voor Draaikolk

Horizontale positie

Hier stelt u het middelpunt van de draaikolk langs de horizontale as in. Bij een waarde van 500 wordt de draaikolk in het middelpunt van de afbeelding geplaatst.

Verticale positie

Hier stelt u het middelpunt van de draaikolk langs de verticale as in. Bij een waarde van 500 wordt de draaikolk in het middelpunt van de afbeelding geplaatst.

Radius

Hier stelt u de grootte van het draaikolkeffect in.

Kracht

Hier stelt u de sterkte en richting van de draaikolk in. Hogere waarden resulteren in een draaikolk die met de klok mee draait. Negatieve waarden resulteren in een draaikolk die tegen de klok in draait.

Focus

Hier stelt u het concentratiepunt van de draaikolk in. Bij een hogere waarde concentreert het effect zich op het middelpunt van de draaikolk. Bij een lagere waarde wordt de draaikolk meer over de afbeelding verspreid.

Achtergrondkleur

Hier geeft u de achtergrondkleur van de gefilterde afbeelding op. Selecteer de optie Afbeelding om de oorspronkelijke kleuren van de afbeelding te gebruiken of klik op de kleurselector om een andere kleur te selecteren.

Kolkrichting

Hier stelt u de richting van de draaikolk in. Kies een van de volgende mogelijkheden (of beide):

  • Horizontaal kolken: de draaikolk beweegt zich in de richting van de boven- en onderkant van de afbeelding.

  • Verticaal kolken: de draaikolk beweegt zich in de richting van de rechter- en linkerkant van de afbeelding.

Verwante onderwerpen

Toepassen van een Straal effect