Toepassen van een Topografische Kaart effect

Met het effect Topografische kaart kunt u de details in een afbeelding wijzigen in contourlijnen. U kunt de opties opslaan als voorinstelling voor toekomstig gebruik.

Effect Topografische kaart toepassen:

  1. Klik in het paneel Bewerken op Effecten en dubbelklik op Topografische kaart.

  2. Sleep op het tabblad Topografische kaart de schuifregelaar Ronding om de mate van ronding in de contourlijnen aan te passen.

  3. Sleep de schuifregelaar Aantal lijnen om aan te geven hoeveel lijnen u wilt toevoegen.

  4. Kies een van de volgende mogelijkheden:

  5. Klik op Gereed om de wijzigingen toe te passen en het tabblad Topografische kaart te sluiten.

  6. Klik op Annuleren om alle wijzigingen ongedaan te maken en het tabblad te sluiten.

Verwante onderwerpen

Toepassen van een Topografische Kaart effect