Toepassen van een Verschuivingseffect

Met het effect Verschuiving kunt u afbeeldingen opdelen in balkjes en die in willekeurige richtingen verschuiven. U kunt de opties opslaan als voorinstelling voor toekomstig gebruik.

U kunt het effect Verschuiving als volgt toepassen:

  1. Klik in het paneel Bewerken op Effecten en dubbelklik op Verschuiving.

  2. Stel op het tabblad Verschuiving de hierna beschreven opties in.

  3. Kies een van de volgende mogelijkheden:

  4. Klik op Gereed om de wijzigingen toe te passen en het tabblad Verschuiving te sluiten.

  5. Klik op Annuleren om alle wijzigingen ongedaan te maken en het tabblad te sluiten.

Opties voor Verschuiving

Kracht

Hier stelt u de mate van verschuiving tussen de balken in.

Breedte

Hier stelt u de breedte van elke balk in.

Hoek

Hier stelt u de hoek van de balken in.

Achtergrondkleur

Hier geeft u de achtergrondkleur van de gefilterde afbeelding op. Selecteer de optie Afbeelding om de oorspronkelijke kleuren van de afbeelding te gebruiken of klik op de kleurselector om een andere kleur te selecteren.

Verwante onderwerpen

Toepassen van een Verschuivingseffect