Een Water effect toepassen

U kunt het Water effect gebruiken om een oppervlakte van water in te voegen onder een onderwerp van een foto en om een reflectie van het onderwerp in het water weer te geven. U kunt de positie van het water onder het onderwerp controleren. U kunt bijvoorbeeld de postie van het water onder iemand’s kin positioneren, of onder hun borst. U kunt ook de verschijning van rimpels in het water controleren en hoe donker of licht het water verschijnt. U kunt de opties opslaan als voorinstelling voor toekomstig gebruik.

U past het effect Water als volgt toe:

  1. Klik in het paneel Bewerken op Effecten en dubbelklik op Water.

  2. Stel op het tabblad Water de hierna beschreven opties in.

  3. Kies een van de volgende mogelijkheden:

  4. Klik op Gereed om de wijzigingen toe te passen en het tabblad te sluiten.

  5. Klik op Annuleren om alle wijzigingen ongedaan te maken en het tabblad te sluiten.

Water Opties

Positie

Specificeer de postie van het water onder het onderwerp van een foto.

Amplitude

Specificeer de hoogte van de rimpels in het water. Sleep de schuifregelaar naar links om de hoogte van de rimpels te verminderen en de vervorming die door de rimpels veroorzaakt worden. Sleep de schuifregelaar naar rechts om de hoogte van de rimpels te vermeerderen en de vervorming die door de rimpels veroorzaakt worden.

Golflengte

Specificeer de ruimte tussen rimpels. Sleep de schuifregelaar naar links om de afstand tussen de golven te verminderen en de vervorming die door de golven veroorzaakt worden. Sleep de schuifregelaar naar rechts om de afstand tussen de golven te vermeerderen en de vervorming die door de golven veroorzaakt worden.

Perspectief

Verander de grootte van de golven als deze verder van het onderwerp zijn. Sleep de schuifregelaar naar link om de grootte van de golven die het verst van het onderwerp af staan te vergroten en de illusie van afstand te vergroten.

Lichtbron

Hier stelt u de mate van licht in het water in

Verwante onderwerpen

Toepassen van een Water effect