Toepassen van een Harige Randen effect

U kunt het effect Harige randen gebruiken om de lijnen en details van personen of voorwerpen in afbeeldingen van ‘vacht’ of ‘borstels’ te voorzien. U kunt de opties opslaan als voorinstelling voor toekomstig gebruik.

U gebruikt het effect Harige randen als volgt:

  1. Klik in het paneel Bewerken op Effecten en dubbelklik op Harige randen.

  2. Stel op het tabblad Harige randen de hierna beschreven opties in.

  3. Kies een van de volgende mogelijkheden:

  4. Klik op Gereed om de wijzigingen toe te passen en het tabblad Harige randen te sluiten.

  5. Klik op Annuleren om alle wijzigingen ongedaan te maken en het tabblad te sluiten.

Opties voor Harige randen

Frequentie

Hier geeft u aan hoeveel haar wordt toegevoegd aan de afbeelding. Hoe hoger de instelling is, des te dikker is de vacht die op de afbeelding wordt toegepast.

Drempel

Hier geeft u aan hoe scherp een rand moet zijn voordat er vacht op wordt aangebracht. Naarmate de waarde afneemt, wordt het deel van de afbeelding waarop vacht wordt toegepast groter.

Vachtlengte

Hier geeft u de lengte van elke vachthaar aan. Hoe hoger de waarde, des te langer elke vachthaar wordt.

Variatie

Hier geeft u aan hoe ver de vacht groeit in de richting die is aangegeven bij de optie Haarrichting. Hoe hoger de waarde, des te willekeuriger de haarrichting wordt.

Haarrichting

Hier geeft u de algemene richting aan waarin de vacht lijkt te groeien.

Randdetectie

Hier geeft u het algoritme van de randdetectie op. Het algoritme regelt de formule die wordt gebruikt voor het ontdekken van de randen en de richting van de randindicatoren.

Achtergrondkleur

Hier geeft u de achtergrondkleur van de gefilterde afbeelding op. Selecteer de optie Afbeelding om de oorspronkelijke kleuren van de afbeelding te gebruiken of klik op de kleurselector om een andere kleur te selecteren.

Vachtkleur

Hier geeft u de kleur van de vacht op. Selecteer de optie Afbeelding om de oorspronkelijke kleuren van de afbeelding te gebruiken of klik op de kleurselector om een andere kleur te selecteren.

Willek. verspreid.

De vachtharen worden willekeurig over de afbeelding verspreid.

Wanneer u het effect Harige randen toepast op een afbeelding, worden de vachtharen willekeurig geplaatst. Hierdoor krijgt u telkens wanneer u het filter toepast, andere vachtharen.
U kunt een specifieke willekeurige verspreiding definiëren om identieke vachtpatronen te genereren.

Als u een nieuwe willekeurige verspreiding wilt genereren, klikt u op Willekeurige verspreiding.

Verwante onderwerpen

Toepassen van een Wazige Randen effect