Toepassen van een Wind Effect

Met het effect Wind kunt u windlijnen toevoegen, waardoor stilstaande voorwerpen in de afbeelding lijken te bewegen. U kunt opties voor Wind selecteren of wijzigen om wind toe te passen op de afbeelding. U kunt de opties opslaan als voorinstelling voor toekomstig gebruik.

U kunt het effect Wind als volgt toepassen:

  1. Klik in het paneel Bewerken op Effecten en dubbelklik op Wind.

  2. Selecteer of wijzig de hierna beschreven opties op het tabblad Wind.

  3. Kies een van de volgende mogelijkheden:

  4. Klik op Gereed om de wijzigingen toe te passen en het tabblad Wind te sluiten.

  5. Klik op Annuleren om alle wijzigingen ongedaan te maken en het tabblad te sluiten.   

Opties voor Wind

Kracht

Hier stelt u in hoe sterk de windlijnen in de afbeelding zijn. Hoe hoger de waarde is, des te sterker de windlijnen zijn.

Drempel

Hier bepaalt u hoe scherp een rand moet zijn voordat het windeffect erop wordt toegepast. Hoe hoger de waarde is, des te scherper de rand moet zijn.

Kans op wind

Hier bepaalt u in welke mate er windlijnen moeten worden geplaatst in de afbeelding.

Randdetectie

Hier geeft u het algoritme van de randdetectie op. Het algoritme regelt de formule die wordt gebruikt voor het ontdekken van de randen en de richting van de randindicatoren.

Achtergrondkleur

Hier stelt u de achtergrondkleur in. Selecteer de optie Afbeelding om de oorspronkelijke kleuren van de afbeelding te gebruiken of klik op de kleurselector om een andere kleur te selecteren.

Windkleur

Hier geeft u de kleur van de windlijnen op. Selecteer de optie Afbeelding om de oorspronkelijke kleuren van de afbeelding te gebruiken of klik op de kleurselector om een andere kleur te selecteren.

Windhoek

Hier stelt u de hoek van de windlijnen in.

Willek. verspreid.

De windlijnen worden willekeurig over de afbeelding verspreid.

Wanneer u het effect Wind toepast op een afbeelding, worden de windlijnen willekeurig geplaatst. Hierdoor krijgt u telkens wanneer u het filter toepast, andere windlijnen. U kunt een specifieke willekeurige verspreiding definiëren om identieke windlijnen te genereren.

Als u een nieuwe willekeurige verspreiding wilt genereren, klikt u op Willekeurige verspreiding.

Verwante onderwerpen

Toepassen van een Wind Effect