Toepassen van Gekleurde Randen effect

U kunt het effect Gekleurde randen gebruiken om de lijnen en details te omlijnen van personen of voorwerpen in afbeeldingen. U kunt de opties opslaan als voorinstelling voor toekomstig gebruik.

Effect Gekleurde randen toepassen

  1. Klik in het paneel Bewerken op Effecten en dubbelklik op Gekleurde randen.

  2. Stel op het tabblad Gekleurde randen de hierna beschreven opties in.

  3. Kies een van de volgende mogelijkheden:

  4. Klik op Gereed om de wijzigingen toe te passen en het tabblad Gekleurde randen te sluiten.

  5. Klik op Annuleren om alle wijzigingen ongedaan te maken en het tabblad te sluiten.

Opties voor Gekleurde randen

Intensiteit

Hiermee geeft u de hoeveelheid kleur aan die aan de randen in de afbeelding wordt toegevoegd. Hoe hoger de instelling is, des te dikker de kleur op de afbeelding wordt toegepast.

Randkleur

Hier geeft u de kleur van de randen op.

Randdetectie

Hier geeft u het algoritme van de randdetectie op. Het algoritme regelt de formule die wordt gebruikt voor het ontdekken van de randen en de richting van de randindicatoren.

Vervaging

Vervaagt de randen in de afbeelding. Selecteer de optie Vervaging gebruiken en selecteer vervolgens een instelling om te bepalen in welke mate de randen worden vervaagd.

Verwante onderwerpen

Toepassen van Gekleurde Randen effect