Toepassen van het Lamellen effect

Met het effect Jaloezieën kunt u een afbeelding opdelen in balken die eruit zien als luxaflex of lamellen. U kunt de opties van Jaloezieën selecteren of wijzigen om lamellen aan uw afbeeldingen toe te voegen. U kunt deze opties ook als voorinstelling opslaan voor toekomstig gebruik.

U kunt het effect Jaloezieën als volgt toepassen:

  1. Klik in het paneel Bewerken op Effecten en dubbelklik op Jaloezieën.

  2. Stel op het tabblad Jaloezieën de hierna beschreven opties in.

  3. Kies een van de volgende mogelijkheden:

  4. Klik op Gereed om de wijzigingen toe te passen en het tabblad Jaloezieën te sluiten.

  5. Klik op Annuleren om alle wijzigingen ongedaan te maken en het tabblad te sluiten.

Opties voor Jaloezieën

Breedte lamellen

Hier geeft u de breedte van de lamellen op. Typ een waarde tussen 1 en 1000 of sleep de schuifregelaar om de breedte van elke lamel aan te passen. Naarmate de waarde toeneemt, neemt ook de breedte van de lamel toe.

Dekking lamellen

Hier geeft u de doorzichtigheid van de lamellen op. Typ een waarde tussen 1 en 99 of sleep de schuifregelaar om de doorzichtigheid van de lamellen aan te passen. Hoe hoger de waarde, des te meer de afbeelding wordt verhuld.

Hoek

Hier geeft u de hoek van de lamellen op. Typ een waarde tussen 1 en 360 of sleep de pijl om de hoek van de lamellen aan te passen.

Kleur lamellen

Hier geeft u de kleur van de lamellen op.

Verwante onderwerpen

Toepassen van het Lamellen effect