Toepassen van het uitstulpings effect

U kunt het effect Uitzetten en inkrimpen gebruiken om delen van afbeeldingen horizontaal uit te rekken of in te krimpen. U kunt de straal en positie van de vervorming instellen. U kunt de opties ook opslaan als voorinstelling voor toekomstig gebruik.

U gebruikt het effect Uitzetten en inkrimpen als volgt:

  1. Klik in het paneel Bewerken op Effecten en dubbelklik op Uitzetten.

  2. Stel op het tabblad Uitzetten de hierna beschreven opties in.

  3. Kies een van de volgende mogelijkheden:

  4. Klik op Gereed om de wijzigingen toe te passen en het tabblad Uitzetten te sluiten.

  5. Klik op Annuleren om alle wijzigingen ongedaan te maken en het tabblad te sluiten.

Opties van Uitzetten en inkrimpen

Horizontale positie

Hier geeft u het middelpunt van de vervorming langs de horizontale as op. Een lagere waarde verplaatst de vervorming richting linkerzijde van de afbeelding, een hogere waarde verplaatst deze naar de rechterzijde van de afbeelding.

Verticale positie

Hier geeft u het middelpunt van de vervorming langs de verticale as op. Een lagere waarde verplaatst de vervorming richting onderzijde van de afbeelding, een hogere waarde verplaatst deze naar de bovenzijde van de afbeelding.

Radius

Hier geeft u de straal van het vervormde gebied op. Een lagere waarde maakt de radius van de vervorming kleiner, terwijl een hogere waarde de radius van de vervorming vergroot.

Kracht

Hier geeft u de sterkte van de vervorming op. Bij een negatieve waarde krimpt het centrum van de vervorming in, bij een hogere waarde zet de vervorming uit.

Achtergrondkleur

Hier geeft u de achtergrondkleur voor de gefilterde afbeelding op.

Selecteer de optie Afbeelding om de oorspronkelijke kleur van de afbeelding te gebruiken of klik op de kleurselector om een andere kleur te selecteren.

Richting uitstulping

Hier geeft u de richting van de vervorming op. Selecteer een van de volgende opties (of beide):

  • Horizontaal: de vervorming wordt horizontaal verplaatst.

  • Verticaal: de vervorming wordt verticaal verplaatst.

Verwante onderwerpen

Toepassen van het uitstulpings effect