Toepassen van Solariseringseffect

U kunt het effect Solariseren gebruiken om het effect van een overbelichte afbeelding na te bootsen, alsof de film voorafgaand aan het ontwikkelen aan licht was blootgesteld. U kunt opties voor Solariseren selecteren of wijzigen om het effect op de afbeelding toe te passen. U kunt deze opties ook als voorinstelling opslaan voor toekomstig gebruik.

U past het effect Solariseren als volgt toe:

  1. Klik in het paneel Bewerken op Effecten en dubbelklik op Solariseren.

  2. Sleep op het tabblad Solariseren de schuifregelaar Drempel om de drempelwaarde voor de helderheid van de afbeelding in te stellen.

  3. Geef bij Effect aan welke pixels moeten worden aangepast door een van de volgende opties te selecteren:

  4. Solariseren: de pixels boven de opgegeven drempelwaarde worden aangepast. Bij dit effect worden pixels boven de ingestelde drempelwaarde vervangen door hun negatieve waarde. Bij solarisatie van een afbeelding betekent een hogere drempelwaarde een lichtere drempel: de kleuren moeten helderder zijn om te worden overbelicht.

  5. Maanlichteffect: de pixels onder de opgegeven drempelwaarde worden aangepast. Bij dit effect worden pixels onder de ingestelde drempelwaarde vervangen door hun negatieve waarde. Bij toepassing van een maanlichteffect op een afbeelding betekent een hogere drempelwaarde een donkerdere drempel: de kleuren hoeven niet helder te zijn om te worden overbelicht.

  1. Kies een van de volgende mogelijkheden:

  2. Klik op Gereed om de wijzigingen toe te passen en het tabblad Solariseren te sluiten.

  3. Klik op Annuleren om alle wijzigingen ongedaan te maken en het tabblad te sluiten.

Verwante onderwerpen

Toepassen van Solariseringseffect