Toevoegen van Verfklodders effect

U kunt het effect Verfklodders gebruiken om uw afbeeldingen eruit te laten zien alsof ze met een kwast zijn geschilderd. U kunt opties voor Verfklodders selecteren of wijzigen om het effect op de afbeelding toe te passen. U kunt deze opties ook als voorinstelling opslaan voor toekomstig gebruik.

U gebruikt het effect Verfklodders als volgt:

  1. Klik in het paneel Bewerken op Effecten en dubbelklik op Verfklodders.

  2. Stel op het tabblad Verfklodders de hierna beschreven opties in.

  3. Kies een van de volgende mogelijkheden:

  4. Klik op Gereed om de wijzigingen toe te passen en het tabblad Verfklodders te sluiten.

  5. Klik op Annuleren om alle wijzigingen ongedaan te maken en het tabblad te sluiten.

Opties voor Verfklodders

Intensiteit

Hier geeft u de hoeveelheid kleur aan die moet worden toegepast bij elke kwaststreek.

Frequentie

Hier geeft u het aantal kwaststreken aan dat aan de afbeelding wordt toegevoegd.

Achtergrondkleur

Hier geeft u de achtergrondkleur van de gefilterde afbeelding op.

Selecteer de optie Afbeelding om de oorspronkelijke kleuren van de afbeelding te gebruiken of klik op de kleurselector om een andere kleur te selecteren.

Willek. verspreid.

De kwaststreken worden willekeurig over de afbeelding verspreid.

Wanneer u het effect Verfklodders toepast op een afbeelding, worden de kwaststreken willekeurig geplaatst. Hierdoor krijgt u telkens wanneer u het filter toepast, andere kwaststreken. U kunt een specifieke willekeurige verspreiding definiëren om identieke kwaststreken te genereren.

Als u een nieuwe willekeurige verspreiding wilt genereren, klikt u op Willekeurige verspreiding.

Verwante onderwerpen

Toevoegen van Verfklodders effect