Afbeeldingsniveaus aanpassen

U kunt het hulpmiddel Niveaus gebruiken om nauwkeurig het contrast en de helderheid van afbeeldingen aan te passen. U kunt de opties opslaan als voorinstelling voor toekomstig gebruik.

U past als volgt afbeeldingsniveaus aan:

 1. Klik in de bewerkingsmodus op het paneel Bewerken op Belichting en selecteer het tabblad Niveaus.

 2. Kies een van de volgende mogelijkheden:

 3. Stel de gewenste opties in zoals hieronder beschreven om het contrast en de helderheid handmatig aan te passen.

 4. Klik op Automatisch en selecteer een menuoptie als u de afbeeldingseigenschappen automatisch wilt aanpassen.

 1. Kies een van de volgende mogelijkheden:

 2. Klik op Toepassen om de wijzigingen toe te passen en opties in te stellen op een ander tabblad.

 3. Klik op Gereed om de wijzigingen toe te passen en het hulpmiddel Niveaus te sluiten.

 4. Klik op Annuleren om alle wijzigingen ongedaan te maken en het gereedschap te sluiten.

Opties voor niveaus

Kanaal

Hiermee stelt u de helderheid of het kleurkanaal voor de aanpassing in.

Schaduwen

Geeft het zwarte punt van een afbeelding op.

Sleep de schuifregelaar of typ een getal van 0 tot 255 in het kringveld om het donkerste gebied van een afbeelding te definiëren. Hoe hoger de waarde, des te donkerder de donkere gebieden van de afbeelding worden.

Middentonen

Hier geeft u de gammacorrectie voor een afbeelding op.

Sleep de schuifregelaar of typ een waarde van 0,00 tot 2,00 in het kringveld om de gammacorrectie in te stellen. Bij een hogere waarde wordt de afbeelding helderder, bij een lagere waarde wordt de afbeelding donkerder.

Hoge lichten

Hier geeft u het witte punt van een afbeelding op.

Sleep de schuifregelaar of typ een getal van 0 tot 255 in het kringveld om het meest witte gebied van een afbeelding te definiëren. Hoe hoger de waarde, des te lichter de lichte gebieden van de afbeelding worden.

Begrenzings%

Hier geeft u aan hoeveel detail er verloren gaat bij de correctie van het zwarte en witte punt.

Schaduwselector

Klik eerst op de Schaduwselector en vervolgens op het gebied dat u als zwartpunt wilt instellen.

Middentoon selector

Klik eerst op de Middentoonselector en vervolgens op het gebied dat u als gammacorrectiewaarde wilt instellen.

Hoog-lichtselector

Klik op de Hoog-lichtselector en vervolgens op het gebied dat u als witpunt wilt instellen.

Automatisch

Selecteer een van de volgende opties:

 • Contrast aanpassen: analyseert het contrast en past het automatisch aan.

 • Kleur en contrast aanpassen: analyseert elk kleurkanaal afzonderlijk en past automatisch het contrast en de kleurkanalen aan.

 • Kleur en helderheid aanpassen: analyseert de kleur en helderheid en past deze waarden automatisch aan.

 • Tolerantie: opent het dialoogvenster Instelling van tolerantie. Geef het maximale bijsnijdpercentage voor Schaduwen en Hoogtepunten op, en klik op OK. De niveaus worden automatisch aangepast.

Opnieuw instellen

Hiermee verwerpt u alle wijzigingen en keert u terug naar de oorspronkelijke afbeeldingsniveaus.

Verwante onderwerpen

Afbeeldingsniveaus aanpassen