Een afbeelding roteren

U kunt een afbeelding roteren met een voorinstelling of een eengepaste hoek in de bewerkingsmodus. U kunt ook uw rotatienstellingen opslaan als een voorinstellingzodat u deze later opnieuw kunt gebruiken.

Om een afbeelding te roteren onder een bepaalde hoek:

 1. Kies een van de volgende mogelijkheden:

 • Open een afbeelding in het weergavevenster en klik op Roteren. De afbeelding weergeven in Bewerkingmodus.

 • Klik in bewerkingsmodus op het paneel Bewerken op Roteren.

 1. Op het tabblad Roteren, selecteer een van de vooringestelde hoek opties, of selecteer aangepaste hoek en doe een van het volgende:

 2. Klik op de pijl en sleep deze rond de cirkel totdat de afbeelding is geroteerd totaan de gewenste hoek, of voeg de gewenste hoek in als een nummer.

 3. Selecteer een Achtergrondkleur. De kleur dat u selecteert wordt achter de geroteerde afbeelding weergegeven.

 4. Klik op de knop Horizontaal of Verticaal bij Rotatie onder aangepaste hoek en teken met de aanwijzer een lijn om op de afbeelding die u als horizontale of verticale as wilt instellen.

 1. Kies een van de volgende mogelijkheden:

 2. Klik op Toepassen om de wijzigingen toe te passen en opties in te stellen op een ander tabblad van het gereedschap Roteren/spiegelen.

 3. Klik op Gereed om de wijzigingen toe te passen en het gereedschap te sluiten.

 4. Klik op Annuleren om alle wijzigingen ongedaan te maken en het gereedschap te sluiten.

Verwante onderwerpen

Roteren van een afbeelding