Tekst aan een afbeelding voegen.

U kunt het hulpmiddel Tekst toevoegen in de bewerkingsmodus gebruiken om geformatteerde tekst aan een foto toe te voegen, of tekst- en gedachtenballonnen toe te voegen om een stripverhaaleffect verkrijgen. U kunt speciale effecten op uw tekst toepassen om een artistiek vleugje toe te voegen, en uw veranderingen in een voorbeeld zien terwijl u ze maakt. U kunt ook de doorzichtigheid van een tekst aanpassen om een watermerkeffect te maken – handig voor het plaatsen van copyrightinformatie op uw foto’s.

U kunt de opties opslaan als voorinstelling voor toekomstig gebruik.

U voegt als volgt tekst toe aan een afbeelding:

 1. Klik in de bewerkingsmodus in het bewerkingsvenster op Tekst toevoegen .

 2. Typ de tekst in die u wilt toevoegen in het veld Tekst in het tabblad Tekst.

 3. In het gedeelte Lettertype specificeert u het lettertype die u wilt gebruiken, de opmaakopties zoals cursief of uitlijning en de kleur van de tekst. Versleep de schuifregelaar Grootte om een puntgrootte op te geven, en versleep vervolgens de schuifregelaar Doorzichtigheid om de doorzichtigheid van de tekst op te geven.

 4. Klik op en versleep het selectiekader om het ergens op uw afbeelding te plaatsen of versleep de grepen van het selectiekader   om de grootte te wijzigen.

 5. Selecteer een optie van de vervolgkeuzelijst Vermengmodus om te specificeren hoe u de tekst in de achtergrond wilt laten overgaan.

 6. Kies een van de volgende mogelijkheden:

 7. Selecteer het selectievakje Tekstballon en stel de instellingen Tekstballon in zoals hieronder in de tabel wordt uitgelegd. Let op: andere teksteffecten kunnen niet op een ballontekst worden toegepast.

 8. Selecteer één of meer van de selectievakjes Effecten, Slagschaduw en Afschuinen om uw tekst aan te passen. Klik op de knop Instellingen om de instellingen voor elk van deze opties aan te passen zoals hieronder in de tabel wordt uitgelegd.

 1. Kies een van de volgende mogelijkheden:

 2. Klik op Toepassen om de tekst aan uw afbeelding toe te voegen, en houd het hulpmiddel Tekst toevoegen open zodat u meer tekst kunt toevoegen. Het Gereedschap Toevoegen maakt nieuwe lege selectiekaders, en u kunt terugkeren naar stap 2 in de lijst hierboven.

 3. Klik op Gereed om de tekst aan uw afbeelding toe te voegen en naar de bewerkingsmodus terug te keren. Als u nog steeds een leeg selectie kader open hebt, wordt deze genegeerd.

 4. Klik op Annuleren om alle wijzigingen ongedaan te maken en naar de bewerkingsmodus terug te keren.

Opties Tekst toevoegen

Instellingen Tekstballon

Spreken

Plaatst uw tekst in een tekstballon met een punt zoals die in stripverhalen gebruikt wordt.

Gedachte

Plaatst uw tekst in een tekstballon met een steel met een onderbroken lijn zoals die in stripverhalen gebruikt wordt.

Hoek van de steel

Specificeert de richting van de steel van de tekstballon. Versleep de pijl om de hoek aan te passen.

Dikte

Specificeert de dikte van de rand van de tekstballon.

Lengte

Specificeert de lengte van de steel van de tekstballon.

Vulling

Specificeert de achtergrondkleur van de tekstballon. Klik op de pijl om een kleur te selecteren.

Kader

Specificeert de kleur van het kader van de tekstballon. Klik op de pijl om een kleur te selecteren.

Instellingen Effecten

Effect

Specificeert het effect dat u op uw tekst wilt toepassen. Elk effect heeft verschillende opties die het uiterlijk regelen. Versleep de schuifregelaars om het uiterlijk van de tekst aan te passen.

Instellingen Slagschaduw

Afstand

Specificeert de afstand tussen de slagschaduw en de tekst. Hoe hoger de waarde, des te verder de slagschaduw en des te hoger de tekst lijkt.

Als een slagschaduw afgesneden is of een merkbaar scherpe rand heeft, zou u de grootte van de tekstrechthoek kunnen aanpassen.

Vervagen

Specificeert de mate waarin vervaging op de tekst wordt toegepast. Scherpe slagschaduwen zien er minder realistisch uit dan die met een lichte vervaging.

Dekking

Specificeert hoe donker de slagschaduw is die op de tekst valt.

Hoek

Specificeert de richting van het denkbeeldige licht die de slagschaduw maakt. Versleep de pijl om de hoek aan te passen – u zult zien dat dit ook de schaduw van de tekstafschuining aanpast.

Instellingen Afschuinen

Afschuinen

Specificeert hoeveel de randen van de letters zijn afgeschuind. Hogere waarden geven de tekst een meer afgerond, vloeiender uiterlijk.

Kracht

Specificeert het verschil tussen het hoogste en laagste punt van de tekst. Hogere waarden verhogen het verschil tussen de vlakke delen van de tekst en de afgeschuinde randen.

Hoogte

Specificeert de hoogte van het denkbeeldige licht die het schaduweffect van de afschuining maakt. Lagere waarden maken langere schaduwen op de tekst, terwijl hogere waarden het effect hebben van meer direct licht en kortere schaduwen.

Hoek

Specificeert de richting van het denkbeeldige licht die het effect van afschuinen maakt. Versleep de pijl om de hoek aan te passen – u zult zien dat dit ook de hoek van de slagschaduw aanpast.

Verwante onderwerpen

Tekst aan een afbeelding toevoegen