Afbeeldingen vergelijken.

Gebruik de functie Afbeeldingen vergelijken van ACDSee om een groep afbeeldingen te vergelijken. Het hulpmiddel markeert zowel de overeenkomsten als de verschillen tussen de eigenschappen, metagegevens en niveaus van pixelintensiteit van afbeeldingen die u hebt geselecteerd. U kunt de afbeeldingen waaraan u de voorkeur geeft, opslaan op een nieuwe locatie op de vaste schijf of de afbeeldingen die u in het bladervenster wilt laten selecteren, een label geven zodat u ze vervolgens kunt verwijderen, verplaatsen, hernoemen of wijzigen.

Om afbeeldingen te vergelijken:

 1. Selecteer in het Bladervenster de afbeeldingen die u wilt vergelijken.

 2. Klik op Extra | Afbeedlingen Vergelijken. Geeft tot op vier afbeeldingen weer in het venster Afbeeldingen Vergelijken.

 1. Om de afbeeldingen weer te geven in het vergelijkingsvenster, doe een van de volgende:

 2. Klik in de vergelijkingslijst met de rechtermuisknop op een afbeelding en kies Verzenden naar actieve weergave (aangegeven door een rood vak).

 3. In de Vergelijkingslijst, sleep een afbeelding naar een vak in het Afbeelding Vergelijkingsvenster.

 4. In het Afbeelding Vergelijkingsvenster, klik rechts op een afbeelding en selecteer Volgende Afbeelding of Vorige Afbeelding

 5. In het Afbeelding Vergelijkingsvenster, klik recht op een afbeelding en selecteer Bestand | Uit venster verwijderen of klik de Verwijderen Pictogram in het afbeeldingswerklbalk.

 1. Markeer afbeeldingen op een van de onderstaande manieren:

 2. In het Afbeelding Vergelijkingsvenster, klik op het selectievakje dat is gelegen op de bovenkant van de afbeelding aan de linkerkant.

 3. In het Afbeelding Vergelijkingsvenster, klik rechts op een afbeelding en selecteer Markeren of klik op het Markeren pictogram op de afbeeldingswerkbalk.

 4. Klik Alles Markeren om alle afbeeldingen te markeren of klik Alles Dermarkeren om alle afbeeldingen te demarkeren.

 1. Klik op OK. Als de de afbeeldingen markeert, de gemarkeerde afbeeldingen zijn geselecteerd in het Bestandlijst venster.

Werkbalk Afbeeldingen vergelijken

ACDSee Photo Manager TB CompareImages Previous Afbeeldingen vergelijken

Vorige

Schakelt van de geselecteerde afbeelding over op de vorige afbeelding in de vergelijkingslijst.

ACDSee Photo Manager TB CompareImages Previous Afbeeldingen vergelijken

Volgende

Schakelt van de geselecteerde afbeelding over op de volgende afbeelding in de vergelijkingslijst.

ACDSee Photo Manager TB CompareImages ZoomIn Afbeeldingen vergelijken

Inzoomen

Vergroot de weergave van de geselecteerde afbeelding.

ACDSee Photo Manager TB CompareImages ZoomOut Afbeeldingen vergelijken

Uitzoomen

Verkleint de weergave van de geselecteerde afbeelding.

ACDSee Photo Manager TB CompareImages Zoom Afbeeldingen vergelijken

Menu In/uitzoomen

Opent een menu met zoomopties. Selecteer een of meer van de volgende opties:

 • Werkelijke grootte: geeft de afbeelding weer op zijn oorspronkelijke grootte.

 • Afbeelding passend maken: geeft de afbeelding weer met de grootste vergroting die in het venster Afbeeldingen vergelijken past.

 • Breedte passend maken: geeft de afbeelding zodanig weer dat die tussen de linker- en rechterkant van het venster Afbeeldingen vergelijken past.

 • Hoogte passend maken: geeft de afbeelding zodanig weer dat die tussen de boven- en onderkant van het venster Afbeeldingen vergelijken past.

 • Zoom vergrendelen: geeft alle afbeeldingen weer met het zoompercentage dat voor de huidige afbeelding is geselecteerd. Als het zoompercentage wordt aangepast, wordt het nieuwe percentage toegepast op alle afbeeldingen die u bekijkt.

 • In/uitzoomen naar: opent een dialoogvenster waarin u een zoomoptie kunt selecteren.

ACDSee Photo Manager TB CompareImages PanLock Afbeeldingen vergelijken

Pan vergrendelen

Vergrendelt het gepande beeldgebied. Wanneer u inzoomt op en pant naar een specifiek gebied van een afbeelding, geeft het venster Afbeeldingen vergelijken hetzelfde gebied weer voor alle afbeeldingen die u bekijkt.

ACDSee Photo Manager TB CompareImages UnderExposureWarning Afbeeldingen vergelijken

Onderbelichtingswaarschuwing

Geeft pixels aan die mogelijk onderbelicht zijn. Klik op de pijl om een dialoogvenster te openen waarin u de drempelwaarden kunt aanpassen.

ACDSee Photo Manager TB CompareImages OverExposureWarning Afbeeldingen vergelijken

Overbelichtingswaarschuwing

Geeft pixels aan die mogelijk overbelicht zijn. Klik op de pijl om een dialoogvenster te openen waarin u de drempelwaarden kunt aanpassen.

ACDSee Photo Manager TB CompareImages Properties Afbeeldingen vergelijken

Eigenschappen

Geeft de eigenschappen van elke afbeelding weer in het venster Afbeeldingen vergelijken. Klik op de knop Metadata instellen om te specificeren welke bestandseigenschappen worden weergegeven.

Het hulpmiddel Afbeeldingen vergelijken toont de bestandseigenschappen in een veld onder iedere afbeelding. Verschillen in eigenschappen worden vet weergegeven, terwijl overeenkomsten in het normale font weergegeven worden.

ACDSee Photo Manager Afbeeldingen vergelijken _CompareImages_Histogram.bmp" style="border: none;width: 22px;height: 22px;float: none;border-style: none;border-style: none" width="22" height="22" border="0">

Histogram

Geeft een histogram van elke afbeelding weer in het venster Afbeeldingen vergelijken.

ACDSee Photo Manager TB CompareImages MetadataSetup Afbeeldingen vergelijken

Metadata instellen

Opent een dialoogvenster waarin u de metadata kunt selecteren die voor elke afbeelding worden weergegeven in het venster Afbeeldingen vergelijken.

ACDSee Photo Manager TB CompareImages OneImageView Afbeeldingen vergelijken

Eén afbeelding

Geeft één afbeelding weer in het venster Afbeeldingen vergelijken.

ACDSee Photo Manager TB CompareImages TwoImageView Afbeeldingen vergelijken

Twee afbeeldingen

Geeft twee afbeeldingen weer in het venster Afbeeldingen vergelijken.

ACDSee Photo Manager TB CompareImages ThreeImageView Afbeeldingen vergelijken

Drie afbeeldingen

Geeft drie afbeeldingen weer in het venster Afbeeldingen vergelijken.

ACDSee Photo Manager TB CompareImages FourImageView Afbeeldingen vergelijken

Vier afbeeldingen

Geeft vier afbeeldingen weer in het venster Afbeeldingen vergelijken.

ACDSee Photo Manager TB CompareImages Help Afbeeldingen vergelijken

Help

Opent het Help-bestand.

Werkbalken Afbeeldingen

Elke afbeelding in het hulpmiddel Afbeeldingen vergelijken heeft een werkbalk onder de afbeelding. U kunt deze werkbalk gebruiken om ieder afzonderlijke afbeelding aan te passen.

ACDSee Photo Manager TB CompareImages ImageTB Save Afbeeldingen vergelijken

Opslaan

Opent een dialoogvenster waarin u de afbeelding met een nieuwe bestandsnaam en een nieuwe bestandsindeling kunt opslaan

ACDSee Photo Manager TB CompareImages ImageTB Previous Afbeeldingen vergelijken

Vorige

Schakelt van de geselecteerde afbeelding over op de vorige afbeelding in de vergelijkingslijst.

ACDSee Photo Manager TB CompareImages ImageTB Next Afbeeldingen vergelijken

Volgende

Schakelt van de geselecteerde afbeelding over op de volgende afbeelding in de vergelijkingslijst.

ACDSee Photo Manager TB CompareImages ImageTB ZoomIn Afbeeldingen vergelijken

Inzoomen

Vergroot de weergave van de afbeelding.

ACDSee Photo Manager TB CompareImages ImageTB ZoomOut Afbeeldingen vergelijken

Uitzoomen

Verkleint de weergave van de afbeelding.

ACDSee Photo Manager TB CompareImages ImageTB Delete Afbeeldingen vergelijken

Verwijderen

Verwijdert de afbeelding van uw vaste schijf.

ACDSee Photo Manager TB CompareImages ImageTB Remove Afbeeldingen vergelijken

Verwijderen

Verwijdert de afbeelding uit de vergelijkingslijst.

ACDSee Photo Manager TB CompareImages ImageTB Tag Afbeeldingen vergelijken

Label

Labelt de afbeelding zodat het geselecteerd blijft als u het hulpmiddel Afbeeldingen vergelijken sluit.

 

Verwante onderwerpen

Afbeeldingen vergelijken