Bestanden bekijken bij categorie, waarde or classificatie

Het Organisatievenster geeft een lijst van categorieën, waarden en speciale waarderingen weer. Als u een categorie in het Organisatievenster selecteerd, worden alle afbeeldingen en media bestanden die aan die categorie zijn toegwezen in het Bestandslijstvenster weegegeven. U kunt ook de Gemakkelijk-Selecteren balk gebruiken om een combinatie van categorieën, waarden en specialy waarderingen te selecteren.

De afbeeldingen en media bestanden weergegeven in het Bestandlijstvenster, maar niet verplaats van map tot map — categorieën, waarden en speciale waarderingen werken onafhankelijke van de bestandslocatie.

U geeft georganiseerde bestanden als volgt weer:

Selecteer een of meer categorieën, waarderingen of speciale waarderingen. Bestanden die zijn toegewezen aan deze waarderingen, worden weergegeven in het deelvenster Bestandslijst.

De inhoudsbalk boven in het deelvenster Bestandslijst geeft de huidige geselecteerde categorieën of waarderingen weer. U kunt bladeren door specifieke waarderingen binnen specifieke mappen via het deelvenster Selectief bladeren.

Selecteer meerdere categorieën, waarden en waarderingen

Makkelijk selecteren-balken zijn verticale kolommen met selectievakjes links van het mappenvenster en het organisatievenster. Gebruik de Makkelijk selecteren-balken om meerdere mappen of categorieën te selecteren en hun inhoud weer te geven in het deelvenster Bestandslijst. U kunt de Makkelijk selecteren-balken ook gebruiken in combinatie met het deelvenster Selectief bladeren.

U gebruikt de Makkelijk selecteren-balk als volgt:

Selecteer in het organisatievenster het selectievakje links van elk item waarvan u de inhoud wilt weergeven.

waarderingen in het organisatievenster

Het Organisatievenster bevat de volgende classificatieonderdelen: Categorieën, Waarden en Bijzondere items.

Categorieën

Met categorieën kunt u groepen bestanden maken zonder extra kopieën te hoeven maken of bestanden naar andere mappen te verplaatsen. U kunt nieuwe categorieën maken, categorieën bewerken, bestaande categorieën verwijderen en bestanden toewijzen aan meerdere categorieën.

Waarderingen

U kunt een classificatiecijfer van 1 tot en met 5 toekennen aan afbeeldingen en bestanden en de waarderingen opslaan in de database. Als u eenmaal waarderingen hebt toegekend, kunt u bestanden zoeken, sorteren en organiseren op basis van de waarderingen.

Speciale items

U kunt Speciale Items gebruiken om snel al uw afbeeldingen in uw database te bekijken, enige ongecategoriseerde afbeeldingen, en enige gemarkeerde bestanden. Selecteer een van de volgende items:

  • Afbeeldingenput (ALLE afbeeldingen): geeft alle afbeeldingen weer die zijn gecatalogiseerd in de ACDSee-database. Als u een grote verzameling afbeeldingen hebt, kan het even duren voordat alle informatie is verzameld.

  • Niet-gecategoriseerd: geeft afbeeldingen weer die zijn gecatalogiseerd in de database maar niet zijn toegewezen aan een categorie.

  • Gemarkeerd: geeft afbeeldingen weer die zijn gecatalogiseerd in de database die zijn toegewezen aan een Gemarkeerde categorie.

U kunt elk gewenst bestandstype toewijzen aan een classificatie of categorie, maar de opties in het gedeelte Bijzondere items zijn alleen van toepassing op afbeeldingen.

Verwante onderwerpen

Bestanden bekijken bij categorie, waardering or classificatie