Bestanden bekijken in een of meer mappen

Het mappenvenster bevat een directorystructuur met alle mappen op uw computer, zoals in Windows Verkenner. U kunt een of meer mappen in het mappenvenster selecteren om hun inhoud weer te geven in het deelvenster Bestandslijst.

U kunt het mappenvenster ook gebruiken om snelkoppelingen naar uw favoriete bestanden, mappen of toepassingen te maken. U hoeft dan niet meer een specifiek bestand te zoeken maar kunt het snel openen vanuit het Favorieten venster.

Wanneer u een map doorbladert in het mappenvenster, catalogiseert de ACDSee-database alle afbeeldingen en mediabestanden in de map.

U opent of sluit het mappenvenster als volgt:

Klik op Weergave | Mappen.

Als u een verwisselbaar apparaat aansluit, bijvoorbeeld een massaopslagapparaat of digitale camera, toont het mappenvenster het apparaat als een extra station en kent het automatisch een letter toe. U kunt het apparaat en de inhoud ervan openen door er op te klikken in het mappenvenster.

Meerdere mappen selecteren

Makkelijk selecteren-balken zijn verticale kolommen met selectievakjes links van het mappenvenster en het organisatievenster. Gebruik de Makkelijk selecteren-balken om meerdere mappen of categorieën te selecteren en hun inhoud weer te geven in het deelvenster Bestandslijst.

U gebruikt de Makkelijk selecteren-balk als volgt:

Selecteer in het mappenvenster het selectievakje links van elke map waarvan u de inhoud wilt weergeven.

U kunt de Makkelijk selecteren-balken ook gebruiken in combinatie met het deelvenster Selectief bladeren.

Mappen maken en beheren

Gebruik het mappenvenster en het deelvenster Bestandslijst om mappen op de vaste schijf te maken, te verwijderen, te hernoemen en te verplaatsen zodat u de bestanden makkelijker kunt groeperen.

U beheert als volgt uw mappen:

  1. Ga in het mappenvenster naar de locatie van de map die u wilt toevoegen, verwijderen of hernoemen.

  2. Kies een van de volgende mogelijkheden:

  3. Als u een map wilt maken, klikt u op Bestand | Nieuw en selecteert u Map. Typ een naam voor de nieuwe map en druk op Enter.

  4. Als u een map wilt verwijderen, selecteert u de map en drukt u op Delete.

  5. Als u een map wilt hernoemen, klikt u met de rechtermuisknop op de map die u wilt hernoemen en kiest u Hernoemen. Typ een nieuwe naam voor de map en druk op Enter.

ACDSee Photo Manager Note Bestanden bekijken in een of meer mappen

Stations en mappen op alleen-lezen-media (zoals een cd-rom) kunnen niet worden hernoemd.

Verwante onderwerpen

Bestanden bekijken in een of meer mappen