Bestanden filteren

U kunt Filter Door opties instellen om de typen bestanden en mappen aan te geven die moeten worden weergegeven in het deelvenster Bestandslijst.

Om bestanden te filteren in het deelvenster Bestandslijst :

 1. Kies een van de volgende mogelijkheden:

 2. Klik Bekijken | Filtersen selecteer een filter optie

 3. Klik op de Filter Door knop om de Bestandlijst venster welkbalk en selecteer een filter optie.

U maakt als volgt een aangepast filter:

 1. Kies een van de volgende mogelijkheden:

 2. Klik op Beeld | Filters | Geavanceerde Filters.

 3. Klik op de Filter Door knop om de Bestandlijst venster welkbalk en selecteer Geavanceerde Filters .

 1. Selecteer Criteria voor filtering toepassen.

 2. Selecteer of maak de selectie ongedaan van een of meer van de volgende filters om het betreffende bestands- of maptype weer te geven of te verbergen in het deelvenster Bestandslijst:

 3. Afbeeldingsbestanden

 4. Mediabestanden

 5. Mappen

 6. Archiefbestanden

 1. Selecteer Toon verborgen bestanden en mappen om bestanden en mappen te tonen die normaal gesproken door uw operatie systeem worden verborgen.

 2. Selecteer Toon THM bestanden om miniatuur bestanden te tonen.

 3. Klik op OK.

Bestanden filteren