Bestanden selecteren

In het deelvenster Bestandslijst kunt u alle bestanden en mappen tegelkijk selecteren, alle bestanden in de huidige map selecteren, alleen de afbeeldingsbestanden selecteren, of de selectie helemaal opheffen.

U kunt ook een optie instellen om automatisch nieuwe bestanden te selecteren die u toevoegt aan de bestandslijst.

U selecteert als volgt bestanden of mappen:

  1. Klik op Bewerken.

  2. Selecteer een van de volgende opties:

  3. Alles selecteren: hiermee selecteert u alle bestanden en submappen in de huidige map.

  4. Alle bestanden selecteren: hiermee selecteert u alle bestanden in de huidige map.

  5. Alle afbeeldingen selecteren: hiermee selecteert u alle afbeeldingsbestanden in de huidige map.

  6. Selecteren op basis van Waardering: toont een lijst van waarderingen en selecteert alle bestanden die momenteel een classificatie toegewezen hebben die u selecteert.

  7. Selectie wissen: hiermee heft u de selectie op.

  8. Selectie omdraaien: hiermee selecteert u alle bestanden, uitgezonderd de oorspronkelijk geselecteerde bestanden.

Verwante onderwerpen

Bestanden selecteren