Afbeeldingen e-mailen

Gebruik de wizard Afbeeldingen delen via e-mail om afbeeldingen direct vanuit ACDSee te verzenden zonder een externe e-mailtoepassing te openen. Als u de wizard Afbeeldingen delen via e-mail wilt gebruiken, moet u een actief e-mailaccount hebben en een standaard e-mailtoepassing op uw computer installeren of toegang hebben tot een SMTP-server.

U e-mailt uw afbeeldingen als volgt:

  1. Selecteer de afbeeldingen die u wilt delen in het deelvenster Bestandslijst en klik op Bestand | Afbeeldingen e-mailen.

  2. Klik in de wizard Afbeeldingen delen via e-mail op Volgende.

  3. Op de pagina Afbeeldingen toevoegen en opties aanpassen, kunt u afbeeldingen toevoegen aan of verwijderen uit de lijst, en opties instellen voor de maximale berichtgrootte, het beeldformaat en de compressie. Wanneer u de gewenste wijzigingen hebt aangebracht, klikt u op Volgende.

  4. Op de pagina Selecteer uw e-mailclient kunt u opgeven of u uw standaard e-mailtoepassing wilt gebruiken of de afbeeldingen via een SMTP-server wilt verzenden. Als u niet zeker weet welke methode u moet gebruiken, selecteert u eerst de optie voor de standaard e-mailclient. Klik op Volgende om door te gaan.

  5. Kies een van de volgende mogelijkheden:

  6. Wacht op de pagina Bezig met verzenden van afbeeldingen tot de wizard de afbeeldingen naar de juiste indeling heeft geconverteerd en het e-mailbericht heeft klaargemaakt voor verzending. Wanneer de wizard het e-mailbericht opent, kunt u een geadresseerde voor het bericht opgeven en tekst aan de e-mail toevoegen voordat u het bericht verzendt. Klik op Voltooien om de wizard te sluiten en naar ACDSee terug te keren.

  7. Klik op de pagina SMTP-accounts selecteren en maken op de knop Account maken om een nieuwe SMTP-account te maken of selecteer een account in de vervolgkeuzelijst. Klik dan op Volgende. Op de pagina Informatie opgeven over het e-mailbericht kunt u de adressen, het onderwerp en de tekst opgeven die u in het bericht wilt opnemen. Klik op Volgende om het e-mailbericht te verzenden.

ACDSee Photo Manager Note Afbeeldingen e mailen

De e-mail-invoegtoepassing biedt geen ondersteuning voor e-mailtoepassingen die op een webbrowser zijn gebaseerd, zoals Hotmail of Yahoo.

Afbeeldingen e-mailen